Menu główne

Projekt Uchwały NR XVI/319/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

30.04.2020

Podczas sesji Rady Miejskiej w Koszalinie, w dniu 17 kwietnia 2020 roku, Radni przyjęli projekt Uchwały NR XVI/319/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w związku z powierzeniem grantu Gminie Miasto Koszalin przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Liderzy konsultacji społecznych”, którego celem jest wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Realizacja projektu obejmuje etap pierwszy konsultacji czyli okres pomiędzy uchwaleniem przez gminę uchwały o przystąpieniu do zmiany dokumentu planistycznego, a sporządzeniem projektu tego dokumentu i wystąpieniem o opinię do gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone poza wymogami zawartymi w art. 17 pkt. 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717), w którym mowa jest o wyłożeniu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone na osiedlu Unii Europejskiej w formie spotkań otwartych i konsultacyjnych podczas, których będziemy zbierać opinie i uwagi dotyczące ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Będą to pierwsze pilotażowe konsultacje planu miejscowego przeprowadzone w takiej formule, umożliwiające udział w spotkaniach również rodziców z dziećmi i ich aktywny udział w zgłaszaniu swoich pomysłów. Mamy nadzieje, że dzięki przeprowadzonym konsultacjom powstanie projekt odpowiadający na realne potrzeby mieszkańców osiedla Unii Europejskiej.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku