Menu główne

Program pomocowy dla przedsiębiorców

23.03.2020
Program pomocowy dla przedsiębiorców

 

Program skierowany do koszalińskich przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

 

1. Odroczenia terminów płatności lub zaległości w podatku:

- od nieruchomości,

-  środków transportowych,

- rolnym i leśnym,

oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy.

 

Co należy zrobić:

 

1.1 Pobrać wniosek o udzielenie ulg w formie odroczenia terminów płatności lub zaległości  w podatku:

- od nieruchomości,

- środków transportowych,

- rolnym i leśnym,

oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy

 

1.2. Wypełnić wniosek – umieszczając w nim niezbędne dane wyszczególnione w formularzu

1.3. Wypełniony wniosek od 24 marca 2020 roku należy przesłać:

  • e-PUAP (osoby mające profil zaufany) z załączonym wypełnionym i podpisanym wnioskiem - skan lub zdjęcie wniosku) na skrzynkę /UMKoszalin/SkrytkaESP

 

  • pocztą elektroniczną z załączonym wypełnionym i podpisanym wnioskiem - skan lub zdjęcie wniosku) na adres um.koszalin@um.koszalin.pl

 

  • lub wersję papierową złożyć do urny w holu Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7.

 

  • Przed wysłaniem/złożeniem wniosku można skontaktować się z pracownikami Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod numerem telefonu: 94 34 88 734

 

  • po zakończeniu sytuacji kryzysowej Urząd Miejski będzie prosił o uzupełnianie wniosków o niezbędne dokumenty, które są potrzebne do udzielenia ulg.

 

2. Ubieganie się o odroczenie terminów płatności za wynajmowane lokale użytkowe od Miasta (wzór wniosku na stronie BIP Koszalin i ZBM Koszalin) – wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Budynków Mieszkalnych.

 

Telefon 94 34 09 100 lub poczta elektroniczna zbm@zbm.koszalin.pl

 

Efekty uruchomienia programu:

 

  1. Nie będą biegły odsetki za zwłokę dla rat już zaległych, od czynszów  za lokale nie będzie też naliczana rekompensata za koszty odzyskania należności. Zostają one wstrzymane od dnia złożenia wniosku, pod warunkiem, że po przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do udzielenia ulgi zostaną spełnione wszystkie warunki (na dziś są to dokumenty obrazujące sytuację finansową, formularze dotyczące pomocy publicznej, limity uzyskanej dotychczas pomocy) oraz zostanie wydana decyzja.
  2. Obecnie wnioski będą przyjmowane bez wymaganych dokumentów, tak, aby jak najszybciej wstrzymać naliczanie ewentualnychodsetek za zwłokę.

Wniosek o odroczenie płatności - podatki

Wniosek - odroczeni epłatności - ZBM

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku