Menu główne

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – środki z PFRONy

08.06.2022
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W dniu 07.06.2022r. w Szczecinie Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotycząca Modułu I programu pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

W ramach pozyskanych środków z PFRON w wysokości 100.000,00zł, obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza (wykaz sprzętu/wyrobów objęty pomocą  wskazany jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie)

O pomoc finansową na zakup lub naprawę wyrobów medycznych wydanych na zlecenie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością :

  • których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  • posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego sytemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku – własne oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o posiadaniu ww. dokumentu.

 

Uwaga:

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup/naprawa wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, w przypadku których wymagany jest udział własny. Podstawę dofinansowania stanowią faktury objęte częściową refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na wyroby medyczne.

W celu ubiegania się o dofinansowanie Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością musi złożyć do Centrum Usług Społecznych w Koszalinie WNIOSEK  o wsparcie w ramach programu, link do Wniosku w j. polskim i ukraińskim https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-i/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod nr tel. 94-348-87-68, 663-678-854, 504-049-375 oraz Centrum Usług Społecznych w Koszalinie tel. 94-316-03-07.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku