Menu główne

Podpisano list intencyjny ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP)

09.09.2021
Podpisanie listu intencyjnego w sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Dnia 9 września, prezydent Piotr Jedliński podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP), reprezentowanym przez prezesa jej koszalińskiego oddziału – Zenona Lenkiewicza. Nawiązana współpraca ma w swoim założeniu rozwijać społeczną świadomość ekologiczną i historyczną oraz wiedzę o efektywnym i bezpiecznym wykorzystywaniu energii elektrycznej i innych nośników energii. Dotyczy to zwłaszcza organizacji wspólnych szkoleń, konferencji, spotkań, prezentacji, wystaw i innych imprez o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym, a także współpracy w ramach szkolnictwa zawodowego, edukującego uczniów w zawodach elektrycznych i elektronicznych. 

  

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest jednym z najstarszych (103 lata)  i najliczniejszych stowarzyszeń branżowych w kraju. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a przynależność jest dobrowolna. Oddział Koszaliński powstał w roku 1953 i obecnie  liczy 355 członków z terenu byłego województwa koszalińskiego. Siedziba Oddziału mieści się w Koszalinie przy ul Morskiej 10. Członkami SEP są elektrycy, energetycy informatycy oraz przedstawiciele telekomunikacji. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na cele statutowe, a w szczególności na rozpowszechnianiu w społeczeństwie – szczególnie wśród młodzieży szkół średnich i wyższych  - wiedzy specjalistycznej, kultury technicznej. Oddział Koszaliński współpracuje ze szkołami zawodowymi o profilu elektrycznym oraz Politechniką Koszalińską  (istnieją tam koła młodzieżowe SEP), organizując uczniom szkolenia i wyjazdy techniczne oraz udziela pomocy w organizacji praktyk zawodowych. SEP organizuje także doroczne konkursy na najlepsze prace dyplomowe. Jesteśmy w raz z Politechniką Koszalińską współorganizatorami krajowych konferencji.  Stowarzyszenie prowadzi stałe działania na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego elektryków, doskonalenia kwalifikacji swoich członków poprzez ustawiczne szkolenia, sympozja oraz  wyjazdy techniczne. Prowadzi również działalność charytatywna w postaci współpracy  z młodzieżą polonijną na Litwie z miejscowości Pikieliszki oraz Rudomino.  

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku