Menu główne

Pani Maria Czesyk zaprzysiężona na stanowisko Sekretarza Miasta

09.07.2024

Dotychczasowa Zastępczyni Sekretarza Miasta została dziś oficjalnie Sekretarzem, po otrzymaniu nominacji od Prezydenta Tomasza Sobieraja.

Pani Maria swoją pracę zawodową związaną z administracją publiczną rozpoczęła w Urzędzie Miejskim w Szczecinku, a następnie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Jest wieloletnim pracownikiem samorządowym, realizującym obowiązki służbowe na różnych stanowiskach urzędniczych, począwszy od referenta w Urzędzie Miejskim w Szczecinku, a dotychczas kierownika Referatu Obsługi Klienta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym.

W komórce organizacyjnej, której była kierowniczką, zarządzającą 17-osobowym zespołem. Ponadto była koordynatorem czynności kancelaryjnych w urzędzie. Zarządzała komórką zajmującą się obsługą kancelaryjno-archiwalną. Referat Obsługi Klienta zajmuje się obsługą kancelaryjną Urzędu, tj. zapewnieniem właściwego obiegu dokumentacji przychodzącej do Urzędu, wychodzącej z Urzędu, w tym zapewnienie właściwej wysyłki korespondencji urzędowej, doręczanej za pośrednictwem gońców Urzędu, czy innych operatorów pocztowych. Do zadań w komórce należy również zarządzanie dokumentacją zgromadzoną w Archiwum Zakładowym Urzędu.

Ponadto pani Maria zajmowała się również organizacją spotkań Prezydenta Miasta Koszalina z mieszkańcami w sprawach skarg i wniosków, zapewniając ich właściwe rozpatrywanie. Realizowała również obowiązki związane z obsługą punktu potwierdzającego profil zaufany, potwierdzaniem, unieważnianiem lub przedłużaniem profilu zaufanego.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku