Menu główne

Odpady komunalne z kwarantanny - stanowisko Sanepidu

25.03.2020

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów powstających w miejscach kwarantanny Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.

Jednocześnie nalezy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.


Stanowisko Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku