Menu główne

Od 1 maja 2021 r. na terenie Koszalina będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26.03.2021
Pojemniki do segregacji

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Koszalinie Uchwały nr XXIX/474/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 maja 2021 r. zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość. W Koszalinie będzie obowiązywała metoda od gospodarstwa domowego.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Stawka dla domu/lokalu mieszkalnego 58,00 zł/m-c od gospodarstwa domowego

2. Stawka dla lokalu użytkowego w nieruchomości mieszanej*:

        - 1,20 zł/ m-c za każdy 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego do 100 m2 włącznie

         - 0,20 zł/ m-c za każdy dodatkowy 1 m2 powierzchni przekraczającej 100 m2.

 

* nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


ZMIANA METODY OPŁATY WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKIEM ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI !

Właściciele nieruchomości zobowiązani się do złożenia nowej deklaracji do 10 czerwca 2021 r. przy czym nowa stawka obowiązuje od 1 maja 2021 r.


Deklarację należy dostarczyć do urzędu poprzez:

-  wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7, lub

-  przesłanie pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, lub

-  złożenie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP pod warunkiem opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego   kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

 

Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

 

Druk deklaracji będzie dostępny na stronie www.koszalin.pl oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 oraz ul. Mickiewicza 26.

 

Więcej informacji pod numerem 94 348 39 73 / 94 348 88 92 / 94 348 88 93

Poniżej przedstawiamy uchwały, które będą obowiązywać od 1 maja 2021 r.

 

NIŻSZE OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie przysługiwało właścicielom domków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 7,50 zł/m-c.

 

PROGRAM OSŁONOWY

Od 1 maja 2021 r. na terenie miasta Koszalina będzie obowiązywał program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Program będzie prowadzić Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Osoba spełniająca wymagane kryteria może uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 26,10 zł/m-c.

Druki wniosku będą dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz na stronach internetowych MOPR-u: http://mopr.koszalin.ibip.pl, www.mopr.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku