Menu główne

Nowy rok, nowe wyzwania

13.01.2022
ul. Szczecińska

Dofinansowanie z budżetu państwa jest szansą na prowadzenie inwestycji na szerszą skalę. Koszalin złoży w tym roku maksymalną liczbę takich wniosków, czyli będzie ich pięć.

- Powoli zbliża się termin składania wniosków na rządowe dofinansowanie inwestycji samorządowych i chcemy z tego skorzystać, licząc na wsparcie z Warszawy. Zdecydowaliśmy się złożyć pięć wniosków  – mówi Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. – Dwa mniejsze projekty oznaczają poprawę sytuacji społecznej i sportowej koszalinian. Jeśli otrzymamy fundusze, na Górze Chełmskiej pojawi się ogromny plac zabaw dla dzieci, a na bocznym, żużlowy boisku „Gwardii” będzie można korzystać z euroboiska podobnego do tego, które funkcjonuje obecnie na „Bałtyku”. W tym drugim przypadku konsekwentnie realizujemy wnioski, które zostały postawione podczas zeszłorocznego sportowego okrągłego stołu. Co istotne – w przypadku małych projektów dofinansowanie może sięgać nawet 98 procent, co oznacza, że wydatki z budżetu miasta mogą zakończyć się wydatkowaniem jedynie na projekty inwestycji. Duże inwestycje są trzy. Liczymy, że rządowe wsparcie pozwoli nam zrealizować projekt niezwykle dla miasta strategiczny, czyli wyremontować wiadukt kolejowy w ulicy Władysława IV – w tym przypadku mamy już gotową dokumentację. Nie mniej istotny z punktu widzenia miasta będzie pierwszy etap remontu ul. Szczecińskiej, połączony z przebudową ul. Wołyńskiej, a także rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jamnie. Z jednej strony ułatwi poruszanie się po koszalińskich drogach, z drugiej zaś sprawi, że spadną koszty eksploatacji oczyszczalni.

- Złożenie wniosków to duża szansa dla Koszalina i jego mieszkańców. Każdy z nas może znaleźć tutaj istotny dla swojego życia projekt – wtóruje prezydentowi Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej. – Mam nadzieję, że uda się te fundusze pozyskać. Trzymam kciuki.

- Wierzę, że na początku roku mieszkańcy Koszalina stają przed szansą na otrzymanie rządowych funduszy. To efekt dobrej współpracy między rządem a koszalińskim samorządem – mówi Artur Wiśniewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. – Fundusze, które zostaną dzięki temu zaoszczędzone, będzie można wykorzystać do rozwiązania innych ważnych problemów miasta.

 

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KOSZALINIE        

 

Zadanie

Kwota

Rodzinny plac zabaw na Górze Chełmskiej

do 2 000 000 zł

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni - modernizacja boiska bocznego, tzw. „żużlowego”

4 518 221 zł

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie wraz z dojazdami.

5 500 000 zł

Kompleksowa modernizacja ul. Szczecińskiej i ulic dowiązanych

33 000 000 zł

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Jamno” w Koszalinie

67 500 000 zł

 

Dwa pierwsze projekty są skierowane do gmin popegeerowskich i mogą być złożone przez JST, które posiadają dokument wydany po 1 stycznia 2020 roku, w którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa potwierdza, że na jej terenie funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Taki dokument, wydany 8.10.2021 r. przez KOWR, Gmina Miasto Koszalin posiada.

Trzy pozostałe składane są w obszarach priorytetowych, dla których przewidziano maksymalny możliwy poziom dofinansowania do 95%. 

Wnioski można składać do 15 lutego br.

 

Szczegóły inwestycji


Rodzinny plac zabaw na Górze Chełmskiej

Góra Chełmska

Zagospodarowanie placu zabaw przewidziano w ramach kompleksowej rewitalizacji stadionu na Górze Chełmskiej, która obejmie również budowę boisk sportowych oraz obiektów służących sportowi i rekreacji. Plac zabaw usytuowany będzie w zakolu dawnej płyty stadionu, od strony drogi dojazdowej. W składzie zespołu zabawowego przewidziano szereg urządzeń służących integracji dzieci, obejmujących w szczególności zestawy urządzeń ruchowo–sprawnościowych oraz zestawy wspinaczkowe i piaskownice.

 

 

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy stadionie „Gwardii” („euroboisko”)

Euroboisko Gwardii

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów i wymaganych zezwoleń, w tym pozwolenie na budowę. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej przeznaczone będzie do treningów oraz rozgrywek piłkarskich począwszy od drużyn młodzieżowych po III ligę włącznie i powstanie na istniejącym, nieeksploatowanym, boisku żużlowym. Zamontowane zostanie oświetlenie spełniające normy treningowe i meczowe (III liga), powstanie maks. 299  siedzisk dla widowni i boksy dla zawodników rezerwowych.

 

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie wraz z dojazdami

wiadukt w ul. Władysława IV

Zakres prac obejmuje prace rozbiórkowe i prace remontowe. Planowany jest m.in. demontaż istniejącego wyposażenia (balustrady na obiekcie oraz wygradzające poza obiektem, bariery, osłony przeciwporażeniowe na obiekcie) oraz nawierzchni chodników i jezdni, a także remont podpór, płyt przejściowych, ustroju nośnego. Skarpy pod obiektem zostaną umocnione płytami ażurowymi, pojawi nowa nawierzchnia jezdni na obiekcie mostowym i poza nim oraz nowe chodniki.

Kompleksowa modernizacja ul. Szczecińskiej i ulic dowiązanych (I etap).

ul. Szczecińska

Przebudowa ulicy Szczecińskiej w zakresie rozbudowy jezdni jako dwu jezdniowej dwupasowej o szerokości pasa ruchu 3,5m, długość przebudowanego odcinka ulicy Szczecińskiej około 900 m.  W zakres przebudowy wchodzi m.in. przebudowa i rozbudowa jezdni, przebudowa i budowa chodników, przebudowa drogi rowerowej i przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Dodatkowo powstaną trzy ronda: w ul. Wołyńskiej na wysokości ul. Ekonomicznej, w ul. Inwestorskiej z dowiązaniem do nowego ronda w ul. Wołyńskiej oraz w ul. Szczecińskiej (na wysokości stacji paliw) będącej przygotowaniem pod przyszły przebieg ul. BoWiD (do ronda im. gen. Roweckiego „Grota”).

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Jamno”

oczyszczalnia ścieków, Jamno

Modernizacji części mechanicznej oczyszczalni. Produkcja wysokoenergetycznego osadu wstępnego. Budowa zamkniętych komór fermentacyjnych osadu i kosubstratów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Energetyczne wykorzystaniu biogazu. Dostosowanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej wraz z niezbędną modernizacją systemu sterowania i monitorowania procesów. Poprawa efektywności usuwania biogenów. Doczyszczanie końcowe.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku