Menu główne

Nowa uchwała konsultacyjna!

26.07.2021
Nowa uchwała konsultacyjna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że właśnie weszła w życie nowa uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Koszalin.

Nowa uchwała konsultacyjna ma na celu usprawnić proces konsultacji społecznych poprzez rozpoczęcie procesu zarządzeniem Prezydenta Miasta, w którym od razu podane zostaną szczegóły konsultacji. Nowe przepisy przewidują inicjowanie konsultacji społecznych przez inne podmioty, m. in. mieszkańców Koszalina, czy organizacje pozarządowe. Podmioty mogą inicjować konsultacje poprzez złożenie właściwego wniosku okeślajacego podstawowe informacje o konsultacjach społecznych w tym, temat konsultacji, czas przeprowadzenia konsultacji oraz proponowane formy konsultacji. Nowa uchwała konsultacyjna usprawnia i ujednolica proces konsultacji społecznych oraz angażuje mieszkańców umożliwiając inicjowanie konsultacji.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku