Menu główne

Nowa Rada Gospodarcza

19.06.2019
nowa Rada Gospodarcza

19 czerwca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina na kadencję 2019-2023.

Podczas uroczystego posiedzenia wręczone zostały akty powołania w skład Rady Gospodarczej, a następnie nowa Rada Gospodarcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę.
Ponadto podczas spotkania odbyły się również konsultacje wstępnego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Koszalina.

Rada Gospodarcza powołana została już po raz piąty. Liczyć w obecnej kadencji 19 członków. Rada Gospodarcza stanowi ciało opiniodawcze i doradcze Prezydenta Miasta Koszalina w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta.


 

Skład Rady Gospodarczej 2019-2023

    

Piotr Bartkiewicz             - Dyrektor Oddziału GlobalLogic Poland
Jarosław Bihun               - Prezes Zarządu Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o. o.
Roman Biłas                   - Prezes Północnej Izby Gospodarczej oddział w Koszalinie
Tadeusz Bohdal               - Rektor Politechniki Koszalińskiej
Piotr Huzar                     - Prezes Zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Janusz Jankowiak            - Prezes Zarządu Q4GLASS, ABJ Investors Sp. z o.o.  Sp. k
Soren Jylling                   - właściciel  ALTO S.C.
Tomasz Królikowski          - Prorektor  ds. Studenckich Politechniki Koszaliński
Jan Kuriata                      - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
Jarosław Loos                  - Prezes Zarządu PUF Sp.  z o. o. 
Krzysztof Łukasik             - Prezes Zarządu Kospel S.A.
Sławomir Michalik            - Prezes Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców
Hanna Moroz                   - Logistic Manager Espersen Polska Sp. z o.o.
Kazimierz Okińczyc          - Prezes Zarządu KSM „Przylesie”
Dorota Sikora                  - Dyrektor Oddziału PKO BP S.A.
Wanda Stypułkowska       - Prezes Zarządu MPS International Sp. z o. o.
Sylwester Szymanik         - Prokurent Espersen Koszalin Sp. z o.o.
Lech Wojciechowski          - Prezes Zarządu EkoWodrol Sp. z o. o.
Wiesław Zinka                  - Prezes  MEDEN-INMED Sp. z o. o.

 


Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku