Menu główne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE MIASTA KOSZALINA

10.01.2022
Na zdjęciu dokumenty

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na terenie Miasta Koszalina funkcjonują 4 punkty, w których można uzyska nieodpłatną pomoc prawną, świadczoną przez pięciu adwokatów i pięciu radców prawnych.

Jak się umówić na poradę:

- telefonicznie pod numerem telefonu: 94 348-86-11, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie tj. w poniedziałki od. 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.15 do. 15.15

- zarejestrować wizytę pod adresem np.ms.gov.pl/zapisy.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1, ul. Zwycięstwa 42, p. 306, Koszalin

poniedziałek 10.00 – 14.00 r. pr. Agnieszka Arcisz-Czakańska

wtorek 10.00 – 14.00 r. pr. Tomasz Wroński

środa 10.00 – 14.00 r. pr. Weronika Rutkowska-Gładysiak

czwartek 10.00 – 14.00 r. pr. Karolina Karabasz-Kaszubska MEDIATOR

piątek 10.00 – 14.00 r. pr. Aneta Stypuła


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2, ul. Łużycka 30, Koszalin

poniedziałek 08.45 – 12.45 adw. Agnieszka Zimny-Pałubicka MEDIATOR

wtorek 08.45 – 12.45 adw. Maria Nowosadko MEDIATOR

środa 08.45 – 12.45 adw. Adam Rosiński MEDIATOR

czwartek 08.45 – 12.45 adw. Urszula Kocińska–Kopiec

piątek 08.45 – 12.45 adw. Marta Burdzińska


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3, ul. Andersa 26, Koszalin

poniedziałek 08.00 – 12.00 r. pr. Weronika Rutkowska-Gładysiak

wtorek 08.00 – 12.00 r. pr. Karolina Karabasz-Kaszubska MEDIATOR

środa 08.00 – 12.00 r. pr. Aneta Stypuła

czwartek 08.00 – 12.00 r. pr. Tomasz Wroński

piątek 08.00 – 12.00 r. pr. Agnieszka Arcisz-Czakańska


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 4, ul. Andersa 26, Koszalin

poniedziałek 13.00 – 17.00 adw. Agnieszka Zimny-Pałubicka MEDIATOR

wtorek 13.00 – 17.00 adw. Maria Nowosadko MEDIATOR

środa 13.00 – 17.00 adw. Adam Rosiński MEDIATOR

czwartek 13.00 – 17.00 adw. Urszula Kocińska-Kopiec

piątek 13.00 – 17.00 adw. Marta Burdzińska

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców miasta Koszalin, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) sporządza i aktualizuje starosta. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczoną listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa Miasta Koszalin obowiązującą w 2022 r. W przypadku, gdy na przedmiotowej liście brakuje jednostki działającej w w/w obszarze należy dokonać zgłoszenia o wpis na listę.


Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

· nazwę jednostki;

· zakres poradnictwa;

· adres i dane kontaktowe, w tym strony internetowe i numery telefonów;

· dostępność, w tym dokładne dni i godziny działalności;

· kryteria dostępu do usługi.


Informacje przekazać należy na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku