Menu główne

Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury

05.01.2016

Prezydent Miasta Koszalina

przypomina,

że do 15 stycznia 2016 roku  można składać wnioski  o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Kwestie dotyczące Nagrody reguluje  Uchwała Nr XXIV/363/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania  oraz Uchwała Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 października 2015 r.  o zmianie w/w Uchwały.

Wspomniane uchwały wraz z drukami wniosków dostępne są na stronie www.koszalin.pl - podstrona „kultura” – zakładka „Nagrody w dziedzinie kultury – „formularze do pobrania”.

Informacji na temat Nagrody oraz obowiązujących  w tym zakresie dokumentów zasięgnąć można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 18. Informacja telefoniczna pod numerem  943488707 oraz 94348711 .              

UWAGA !!!
Chcąc ułatwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z obowiązującymi zasadami przyznawania Nagrody zamieszczamy na naszej stronie „tekst ujednolicony” złożony z obu dokumentów wraz z obowiązującymi wnioskami. Ubiegających się o Nagrodę prosimy o korzystanie  z tego dokumentu.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku