Menu główne

Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów wyróżniających się w nauce

22.06.2022

 

Pierwsza część spotkania poświęcona była uczniom szkół podstawowych, którzy odnieśli sukcesy w  Małych Olimpiadach Przedmiotowych. W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się już XIX edycja Małych Olimpiad, której organizatorami są Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz szkoły podstawowe nr 3, 17 oraz 18. 

Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina dla uczniów to jednorazowe stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Są one przyznawane uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Gminy Miasta Koszalin. O nagrodę mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w danym roku szkolnym tytuł laureata bądź finalisty olimpiady, turnieju lub konkursu przedmiotowego.

W bieżącym roku szkolnym do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie wpłynęło 71  wniosków o nagrodę - 35 wnioski ze szkół podstawowych oraz 36 ze szkół ponadpodstawowych.

Komisja  ds. Nagród powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina po rozpatrzeniu wszystkich wniosków pozytywnie zaopiniowała 48 z nich.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński przyznał:

11 nagród I stopnia w wysokości 1 700 zł

19 nagród II stopnia w wysokości 1 300 zł

18 nagród III stopnia w wysokości 900 zł


Oprawę artystyczną uroczystości przygotował Pałac Młodzieży w Koszalinie: 

zespół taneczny Impresja III kierowany przez Panią Ewę Raczkowską

Studio Piosenki Polskiej pod kierunkiem Pana Kamila Szafrana. 

Aleksandra Buchwald - wokalistka zespołu „Czarno na Białym” pracującego w Pałacu Młodzieży pod kierunkiem Pani Małgorzaty Orłowskiej.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku