Menu główne

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

24.08.2018
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI NADZWYCZANEJ

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta  Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. zwołuję  XLVII sesję Rady Miejskiej  w Koszalinie w dniu  30 sierpnia 2018 r.  o godz. 16:00.  Obrady odbędą się w sali konferencyjnej nr 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwał:

1.   w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Koszalinie, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Koszalina:

     - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej:

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

        3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2018 r.:

           - opinia Komisji Budżetu i Finansów

        4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2018-2033:

          - opinia Komisji Budżetu i Finansów

        5.  Statut Miasta Koszalina:

       - opinia doraźnej Komisji Statutowej

          6. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej plan pracy i tematykę posiedzeń Rady Miejskiej oraz terminarz posiedzeń Rady i Komisji na 2018 rok:

              - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

        7. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2018 rok:

      - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

   3. Zamknięcie  sesji.

                                                                                                            

 

                                                                                                             Krystyna Kościńska

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku