Menu główne

Nabór "Ciepłe Mieszkanie"

20.11.2023
Nabór "Ciepłe mieszkanie"

Gmina Miasto Koszalin informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW) w dniu 29.09.2023 r. ogłosił II nabór „Ciepłe Mieszkanie”. W związku z powyższym zapraszamy do udziału w ankietyzacji badającej zainteresowanie mieszkańców i wspólnot dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ciepłe Mieszkanie”.

Program skierowany jest do gmin, które w ramach programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych Wojewódzkim Funduszom Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym.

Szczegóły programu dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie pod linkiem: https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie-edycja-ii-za-posrednictwem-gmin

Do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie przez Gminę niezbędne jest zebranie informacji poprzez ankietę, które pozwolą na określenie szacunkowej kwoty dofinansowania.

Ankiety należy składać do dnia 01 grudnia 2023 r.:
- w Urzędzie Miejskim w Koszalinie ul. Mickiewicza 26, pokój 26 i 31,

Złożenie ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Ankieta do pobrania:
W załączeniu wzór ankiet:
1. Ankieta badająca zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu NFOŚIGW „Ciepłe Mieszkanie”.
2. Ankieta skierowana do wspólnot mieszkaniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujących od 3 do 7 lokali mieszalnych.
Ankiety dostępne są również w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 26 (parter budynku).

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku