Menu główne

Można zgłaszać kandydatów

26.03.2020
Można zgłaszać kandydatów

 

 INFORMACJA

O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

 

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmowane będą w sali klubowej „A” Urzędu Miejskiego w Koszalinie według poniższego harmonogramu, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z urzędnikiem wyborczym:

Harmonogram:

30.03. godz. 15 -17 (Grażyna Popiel tel. 662050707)

01.04. godz. 13 -15 (Wiktor Kamiński tel. 502252456)

02.04. godz. 13-15 (Grażyna Popiel tel. 662050707)

03.04. godz. 13 -15 (Wiktor Kamiński tel. 502252456)

06.04. godz. 15-17 (Grażyna Popiel tel. 662050707)

07.04. godz. 13 -15 (Wiktor Kamiński tel. 502252456)

Ponadto, zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.:

1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń),

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres:

1) alicja.nyczka@um.koszalin.pl

2) monika.kobierska@um.koszalin.pl

 

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod nr tel. 94 348-86-11

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku