Menu główne

Miejska Rada Seniorów w Koszalinie

14.05.2024
Grupa uśmiechniętych seniorów siedzących przy stole

Zarządzenie Nr 4/9/24

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Seniorów w Koszalinie

Na podstawie: art. 5 c ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz na podstawie § 16 Statutu Koszalińskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/689/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4140, z 2019 r. poz. 1050, z 2022 r. poz. 539, z 2023 r. poz. 5834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję na członków Miejskiej Rady Seniorów w Koszalinie następujące osoby:

1) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych:

a) Eugenia Cieszyńska

b) Grażyna Grabarczyk

c) Andrzej Hille

d) Adam Idaszek

e) Urszula Kostuch

f) Bernard Krupski

g) Irena Sochańska

h) Maria Szczepańska

i) Aureliusz Urbański

j) Krystyna Witczak

2) przedstawiciele osób starszych:

a) Grażyna Kietrys

b) Renata Ostrowska

c) Małgorzata Robak

d) Dariusz Woźniak

e) Bożena Ewa Żeglin

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Tomasz Sobieraj

fot. <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/starsza-grupa-przyjaciol-imprezuje_40125561.htm#fromView=search&page=1&position=21&uuid=ab0e27ac-c936-407b-b1e5-f2ff1985d6b2">Obraz autorstwa freepik</a>

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku