Menu główne

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25.11.2022
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal jest najbardziej rozpowszechnionym problemem i naglącą kwestią w zakresie praw człowieka we współczesnym świecie. Dotyka kobiet niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jednocześnie tego dnia rozpoczyna się cykliczna międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet pod nazwą „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”.

W tym roku obchodzimy kolejną edycję tej kampanii. Jej koniec wypada 10 grudnia, który jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Daty te nie są przypadkowe. Celem kampanii jest podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Głównym celem kampanii jest wyeliminowanie przemocy ze względu na płeć, m.in.:

  • poprzez podnoszenie świadomości społecznej na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,
  • inicjowanie dyskusji na ten temat,
  • wzmocnienie i integrowanie przedstawicieli instytucji przeciwdziałających przemocy,
  • wspieranie działań pomocowych skierowanych do pokrzywdzonych.

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie nieustannie prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także wspiera osoby wymagające specjalistycznej pomocy

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanego wsparcia: http://cuskoszalin.eu/dzial-wspierania-rodziny

Nie wahajmy się skorzystać z pomocy!

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku