Menu główne

Medale „Za zasługi dla Koszalina” wręczone!

22.09.2022
Zdjęcie z laureatem

Medale „Za zasługi dla Koszalina”  wręczone!

W dniu 22 września 2022 roku wręczono medale „Za zasługi dla Koszalina” dla Pana Zenka Bednarka oraz Pana Mirosława Kalkowskiego.

Pan Zenek Bednarek - przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej „Bałtyk" Koszalin. 20 lat temu był inicjatorem systemu szkolenia dzieci i młodzieży, który, przy wsparciu koszalińskiego samorządu, oparł się o uczniów Szkoły Podstawowej nr 7, Gimnazjum nr 6, Liceum Ekonomicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 6. Efektem były sukcesy młodych piłkarzy Bałtyku na arenie krajowej. Uczęszczający do Akademii Piłkarskiej chłopcy występowali m.in. w Centralnej Lidze Juniorów, a także odnosili liczne sukcesy w kategoriach młodzieżowych, wielokrotnie wygrywając w regionie
w kategoriach orlik, młodzik i trampkarz.

Liczni zawodnicy, którzy przeszli przez koszaliński system szkolenia, grają lub grali w drugiej, pierwszej lidze oraz ekstraklasie i są nadziejami reprezentacji Polski. Wielu z nich miało stałe miejsce w składzie młodzieżowych reprezentacji Polski. Sztandarowym przykładem jest Kacper Kozłowski, obecnie zawodnik belgijskiego SBV Vitesse, najmłodszy uczestnik Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, który w wieku 17 lat zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Wśród wychowanków są także m.in. Wojciech Pawłowski, grający dwa sezony we włoskiej Udinese Calcio oraz Sebastian Rudol, mający doświadczenie z polskiej i rumuńskiej ekstraklasy, a także Krystian Kujawa, będący obecnie piłkarzem ligi norweskiej.

Za tymi osiągnięciami stał Pan Zenek Bednarek, będący architektem sukcesów młodzieży piłkarskiej z Koszalina. W swoją pracę włożył wiele serca, a liczyły się dla niego nie tylko wyniki sportowe, ale także wychowanie młodych zawodników: interesował się jak się uczą, czy nie mają domowych problemów i czy po prostu nie są głodni. Można go więc uznać za wielkiego wychowawcę koszalińskiej młodzieży.

W działalność klubu angażował nie tylko wolny czas, ale także własne fundusze, wspomagając w ten sposób codzienną działalność klubu. Było to możliwe, ponieważ od wielu lat
z sukcesem prowadzi w Koszalinie własną firmę (Zakład Ogólnobudowlany PRIMA Zenek Bednarek), w której zatrudnienie znalazło wielu koszalinian.

Za kadencji Pana Zenka Bednarka na stadionie „Bałtyku” rozgrywanych było wiele meczy, w tym międzynarodowych (np. 10 sierpnia 2010 r. Polska - Szwecja U-19), co promowało Koszalin na arenie międzynarodowej. Nie brakowało także starć
o charakterze charytatywnym, np. z Lechem Poznań, który pod wodzą trenera Jacka Zielińskiego przyjechał do Koszalina w maju 2010 r.

Pan Mirosław Kalkowski - pracuje w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie od 1985 roku. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku mistrz zmianowy w Dziale Produkcji. Jest bardzo dobrym fachowcem, a przy tym wzorem odpowiedzialności, obowiązkowości
i sumienności. Aktywnie przyczynia się do dynamicznego rozwoju firmy. Do jego obowiązków służbowych należy dbałość o bezawaryjną pracę kotłowni, nadzorowanie pracy urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacyjnymi oraz dozorowymi, obsługa i bieżąca analiza komputerowego systemu wizualizacji pracy miejskiego systemu ciepłowniczego Koszalina, usuwanie awarii kotłowni oraz wykonywanie i nadzorowanie remontów urządzeń i instalacji energetycznych. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie Pana Mirosława Kalkowskiego wykraczają daleko poza zakres podstawowych obowiązków. Podczas długoletniej pracy wykazał się on dużym zaangażowaniem przy wprowadzaniu w MEC Koszalin nowych rozwiązań technicznych. Aktywnie uczestniczył także w ważnych dla rozwoju koszalińskiego ciepłownictwa projektach:

  • modernizacja kotła węglowego WR 25 (K-6) na ściany szczelne w ciepłowni DPM w Koszalinie,
  • modernizacja kotła węglowego WR 10 (K-4)na ściany szczelne wraz z przystosowaniem kotła do współspalania miału węglowego i biomasy (ciepłownia DPM w Koszalinie),
  • modernizacja układów odpylania spalin - montaż dwustopniowych systemów odpylania składających się z multicyklonów i baterii cyklonów,
  • modernizacja stacji uzdatniania wody ciepłowni DPM,
  • modernizacja kotła WR 25 (K-5) w ciepłowni DPM,
  • modernizacja układu instalacji transportu pyłów dymnicowych.

Wymienione inwestycje weszły w skład szerszego przedsięwzięcia, który był realizowany pod nazwą: „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie". Był to jeden z niewielu zrealizowanych w Polsce projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, który w sposób kompleksowy obejmował cały miejski system ciepłowniczy: źródła, sieci i węzły.

Zadania inwestycyjne realizowane przez MEC Koszalin, w realizację których zaangażowany był Pan Mirosław Kalkowski, miały i mają ogromny wpływ na eliminację negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko w obszarze miejskim Koszalina i okolicy. Inwestycje proekologiczne realizowane przez koszaliński MEC doprowadziły do dużych oszczędności paliwa oraz znaczącego ograniczenia emisji spalin do powietrza. W efekcie podjętych działań zmniejszono emisję: tlenku węgla o ponad 35 razy, dwutlenku węgla o ok. 2,4 razy, pyłu o ok. 18 razy, tlenków azotu o ponad 3 razy i dwutlenku siarki o ponad 3 razy. W konsekwencji Koszalin należy obecnie do miast o najczystszym powietrzu w Polsce. Wykazują to zestawienia publikowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Bardzo ważnym rezultatem projektów, w realizację których zaangażowany był Pan Mirosław Kalkowski jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta Koszalina, wynikające ze wzrostu niezawodności wytwarzania ciepła w źródłach w wyniku przeprowadzenia remontów i modernizacji wyeksploatowanych jednostek kotłowych oraz urządzeń i instalacji pokrewnych.

W uznaniu zasług w roku 2015 został odznaczony Złotą Odznaką MEC Koszalin.

Poza obowiązkami zawodowymi od wielu lat zaangażowany jest w działalność społeczną na rzecz miasta Koszalina. Znany jest przede wszystkim ze swoich muzycznych i sportowych pasji. Od wielu lat realizuje je aktywnie uczestnicząc w funkcjonowaniu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie. Jest między innymi członkiem Franciszkańskiej Orkiestry Dętej, w której gra na sakshornie tenorowym. Jest propagatorem tradycyjnych wartości i aktywności fizycznej. Wielokrotnie uczestniczył w rowerowych pielgrzymkach organizowanych przez Parafię. Ze względu na swoje wyjątkowe zdolności techniczne podczas wyjazdów regularnie pełni rolę serwisanta dbającego o sprzęt rowerowy licznych uczestników pielgrzymek.

 Gratulujemy!Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku