Menu główne

List do rodziców

26.04.2013
List do rodziców
         
Koszalin, dnia 25 kwietnia 2013 roku

Szanowni Państwo
Rodzice dzieci 6 i 7 letnich -
- kandydatów do szkół podstawowych

Dobiega końca czas przygotowania przedszkolnego Państwa dzieci. Czas spędzony w przedszkolu czy w oddziale zerowym przy szkole podstawowej pozwolił przygotować je do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Jako rodzic wiem jak ważny jest wybór szkoły. Szkoły, w której Wasze dziecko spędzi 6 lat intensywnie ucząc się podstawowych umiejętności czy zdobywając elementarną wiedzę, co da podstawę do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacji, a w przyszłości na osiąganie sukcesów zawodowych. Szkoły, w której Wasze dziecko będzie czuło się bezpiecznie.
Z tego właśnie powodu koszalińskie szkoły podstawowe na rok szkolny 2013/14 przygotowały bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, którą mogę Państwu polecić. Od wielu lat szkoły także przygotowywały się na przyjęcie dzieci sześcioletnich, tworząc przyjazne place zabaw, wyposażając odpowiednio sale lekcyjne. Posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi już sześcioletnimi, choćby ze względu na istniejące w nich oddziały „zerowe". Podejmowane działania z pewnością przyczyniły się do osiągnięcia przez koszalińskie szkoły wielu sukcesów, które z całą pewnością potwierdzają wysoki poziom nauczania, co jest najlepszym dowodem na to, że warto podjąć naukę w jednej z koszalińskich szkół podstawowych.
Aby ułatwić Państwu przejście przez proces rekrutacji do koszalińskich szkół podstawowych Gmina Miasto Koszalin w tym roku po raz pierwszy przygotowała rekrutację elektroniczną, która jest częścią budowanego w Koszalinie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą. Stało się to możliwe dzięki realizacji projektu „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pozwolę sobie przypomnieć, że Państwa dziecko ma zagwarantowane miejsce w obwodowej szkole podstawowej.
W miarę wolnych miejsc, może też ubiegać się o przyjęcie do jednej spośród pozostałych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Koszalin. W tym roku w pierwszej kolejności do szkół pozaobwodowych będą przyjmowane dzieci sześcioletnie. Chcemy w ten sposób ułatwić Państwu decyzję o rozpoczęciu nauki przez Wasze dziecko już w wieku 6 lat, poprzez zwiększenie szansy na wybór szkoły, do której macie zaufanie i która Waszym zdaniem najlepiej zagwarantuje wszechstronny rozwój dziecka.
Aby wziąć udział w elektronicznej rekrutacji, należy pomiędzy 25 kwietnia a 15 maja br. wejść na stronę internetową pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ i wybrać „Nabór do Szkół Podstawowych". Następnie należy kliknąć „Zgłoś kandydaturę" oraz podać numer PESEL dziecka.
Jeżeli dziecko jest zameldowane w Koszalinie, system wskaże szkołę obwodową. Jeżeli tak się nie stanie, należy koniecznie zgłosić się do obwodowej szkoły podstawowej, aby wyjaśnić tę sytuację. Następnie system pozwoli wybrać jeden z trzech wariantów: pierwszy to potwierdzenie chęci skorzystania z oferty obwodowej szkoły podstawowej; drugi to rezygnacja z miejsca w szkole obwodowej oraz rezygnacja z rekrutacji do pozostałych publicznych szkół podstawowych objętych elektronicznym naborem; ostatni wariant dotyczy możliwości ubiegania się o przyjęcie do szkoły poza obwodem.
Jeżeli chcecie Państwo, aby dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej poza obwodem, macie możliwość ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych. Wskazana przez Państwa kolejność szkół, będzie decydowała o kolejności, w jakiej system będzie przydzielał dziecko na wolne miejsca w wybranych szkołach. Jeżeli zabraknie w nich miejsca, dziecko zostanie automatycznie przydzielone do szkoły obwodowej.
Po wypełnieniu w systemie podania elektronicznego, należy je wydrukować oraz dostarczyć do 15 maja 2013 roku do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. Wyniki naboru elektronicznego zostaną ogłoszone przez poszczególne szkoły podstawowe w dniu 17 czerwca 2013 roku o godzinie 14:00.
Mamy nadzieję, że zaproponowane Państwu rozwiązanie znacznie ułatwi proces zapisywania dziecka do szkoły podstawowej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z naborem, należy kontaktować się z obwodową szkołą podstawową lub szkołą, wskazaną w podaniu na pierwszym miejscu listy preferencji.

Z poważaniem

Piotr Jedliński

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku