Menu główne

Koszaliński Budżet Obywatelski 2021

27.02.2020
Zdjęcie z konferencji prasowej na którym znajduje Sekretarz Miasta Tomasz Czuczak, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie

Podczas sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 30 stycznia 2020 roku przyjęta została UCHWAŁA NR XIV/264/2020 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Koszalin.

Uchwała wprowadza ważne zmiany w regulaminie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 28 marca 2019 roku.
Większość nowych regulacji jest efektem ewaluacji ostatniej edycji KBO przeprowadzonej wśród mieszkańców i  autorów projektów w grudniu 2019 roku. 

Najważniejsze zmiany w tym roku to m.in.

  • umożliwienie wariantowej realizacji projektu czyli wydzielenia z  całości projektu jego części z określonym zakresem rzeczowym i budżetem,
  • wprowadzenie kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki:

a)     zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,

b)    wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny,

c)     proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji  w stosunku do planowych efektów.”

  • wprowadzenie w szczególnych przypadkach możliwość wydłużenia realizacji zadań inwestycyjnych do dwóch lat na zasadach określonych ustawą o  finansach publicznych; 
  • projekt zapewnia dostępność dla mieszkańców, rozumianą jako swobodną i nieodpłatną możliwość korzystania przez mieszkańców z efektów zrealizowanego projektu.

 

Kwota przeznaczona na Koszaliński Budżet Obywatelski 2021 wyniesie 2 990 000 zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym na część ogólnomiejską przypada 1 000 000 zł, natomiast dla każdego z siedemnastu Osiedli - 114 000 zł. Pozostałe 52 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskiego i jego organizację.

Proces będzie przeprowadzany we współpracy z partnerami.        
Wszystkie działania będą realizowane we współpracy z Pracownią Pozarządową. Dodatkowo rolę doradczą i konsultacyjną będzie sprawował Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Wartość projektów 
Wartość  projektu osiedlowego będzie mogła wynosić maksymalnie 114 000 zł. Budżet projektu ogólnomiejskiego będzie musiał zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł.     

 

Będzie świadczone szerokie wsparcie merytoryczne na etapie pisania wniosków oraz informowanie o przebiegu procesu BO

 

Harmonogram Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

• Działania promocyjno – informacyjne – od 1 lutego do 30 listopada;

• Składanie projektów – od 10 marca do 31 marca;

• Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej – od 10 marca do 31 maja;

• Głosowanie:

- osiedlowe – od 1 czerwca do 18 września;

- ogólnomiejskie – od 21 września do 12 października;

 

• Ogłoszenie wyników głosowania – od 13 października do 16 października; 

• Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – od 19 października do 30 listopada.

 

Ramowy terminarz spotkań z mieszkańcami:

 1) spotkania o charakterze promocyjnym i informacyjnym dotyczące możliwości i zasad tworzenia oraz składania projektów ogólnomiejskich oraz osiedlowych: od 1 lutego do 31 marca 2020 r. Zorganizowanych zostanie co najmniej 5 spotkań, szczegóły wkrótce;

2) spotkania otwarte mieszkańców na osiedlach (głosowanie na projekty osiedlowe): od 1 czerwca do 18 września 2020 r. Liczba spotkań będzie uzależniona od wyników oceny złożonych wniosków na poszczególnych osiedlach;

3) spotkania o charakterze promocyjnym i informacyjnym dotyczące głosowania ogólnomiejskiego i ogłoszenia wyników głosowania: od 1 września do 16 października 2020 r. Zorganizowane zostaną co najmniej 2 spotkania.

 

Wsparcie dla mieszkańców w ramach

Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Jak w każdej edycji KBO autorzy projektów oraz osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą korzystać ze wsparcia merytorycznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz Pracowni Pozarządowej:

·   w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (pok. 214) – przez cały okres składania wniosków (od 10 do 31 marca br.) w godzinach pracy Urzędu;

·  w Pracowni Pozarządowej (ul. Dworcowa 2) w następujących terminach:

o   5 marca w godz. 15.00 – 18.00

o   12 marca w godz. 15.00 – 18.00

o   19 marca w godz. 15.00 – 18.00

o   26 marca w godz. 15.00 – 18.00

Można uzyskać informacje i pomoc w zakresie zasad Budżetu Obywatelskiego, działań możliwych do finansowania, przygotowania wniosku, wyceny kosztów itp.

Oprócz powyższego wsparcia zorganizowane zostaną spotkania warsztatowe dla mieszkańców:

·       9 marca, godz. 16.00 – spotkanie dla koszalińskich społeczników (z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych); Dom Miłosierdzia Bożego, sala IVp., 
Al. Monte Cassino 7 

Przedstawienie najważniejszych założeń KBO 2020, analiza potrzeb osób starszych, tworzenie propozycji działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO.

·       10 marca, godz. 17.00 – spotkanie dla seniorów – słuchaczy Uniwersytetu III Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie; Dom Studenta PWSZ, ul. Leśna 1

Przedstawienie najważniejszych założeń KBO 2020, analiza potrzeb osób starszych, tworzenie propozycji działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO.

·      11 marca, godz. 17.00 – spotkanie dla Radnych koszalińskich Rad Osiedli; Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2

Miejsce i rola KBO w rozwoju osiedli; współpraca z Radnymi przy wdrażaniu Budżetu, analiza możliwości działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO.

·      marzec (daty w trakcie ustalania) – 2 spotkania z młodzieżą; I LO im. St. Dubois, ul.  KEN 1

Przedstawienie najważniejszych założeń KBO 2020, analiza potrzeb młodzieży, tworzenie propozycji działań/pomysłów możliwych do realizacji w ramach KBO

Szczegółowych informacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 udzielają:

  • Urząd Miejski w Koszalinie:

Marta Orzechowska  (94 348 88 87, marta.orzechowska@um.koszalin.pl)

  • Pracownia Pozarządowa:

Łukasz Cieśliński (609144511 lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl),

Monika Widocka (889 079 015)

 

Informacje i aktualności dot. BO znajdują się na osobnej stronie po kliknięciu w link https://koszalin.budzet-obywatelski.org/

 

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku