Menu główne

Koszaliński Budżet Obywatelski

01.03.2022
na grafice strzałka wskazuje dziesiątą edycję Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego

Od dzisiaj, tj. 1 marca do 15 kwietnia br. trwa nabór projektów do 10. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Jak złożyć projekt?

Możesz złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych / sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa.

Możesz również skorzystać z pomocy Pracowni Pozarządowej, gdzie uzyskasz wsparcie w przelaniu swoich pomysłów na formularz zgłoszeniowy.

Możesz złożyć więcej niż jeden projekt w ramach Budżetu. Każdy z projektów musi być złożony na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

Wypełniając formularz pamiętaj o głosach poparcia:

  • w przypadku projektów dotyczących osiedli: Bukowe, Jamno Łabusz, Jedliny, Lubiatowo, Raduszka, Unii Europejskiej – 1 osoba będąca mieszkańcem danego osiedla; 
  • w przypadku projektów dotyczących osiedli: Kotarbińskiego, Lechitów, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Rokosowo, Śniadeckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Wańkowicza, Wspólny Dom – 5 osób będących mieszkańcami danego osiedla;
  • w przypadku projektu ogólnomiejskiego – musisz zebrać 30 podpisów mieszkańców Koszalina. 

W ramach Budżetu projekty muszą być składane w jednej z poniższych form:

  • papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie,
  • papierowej, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,
  • elektronicznej poprzez stronę www.budzetobywatelski.koszalin.pl.

W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu.

W trakcie tworzenia projektów masz możliwość korzystania z informacji i wsparcia dostępnych w Urzędzie, w szczególności z:

  • informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.budzetobywatelski.koszalin.pl  (po kliknięciu w link zostaniecie Państwo przekierowani do strony Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego) zawierających, m. in.: opis najczęściej spotykanych wydatków inwestycyjnych oraz informacje o własności gruntów należących do Miasta;
  • wiedzy pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu, którzy udzielają informacji w godzinach pracy.

Informacje i aktualności dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl (po kliknięciu w link zostaniecie Państwo przekierowani do strony Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego)


Czekamy na Państwa pomysły!

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku