Menu główne

Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Koszalin

09.06.2021
fotografia przedstawia budynek Centrum Usług Społecznych

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Koszalina zaprasza do wyrażenia opinii dotyczących „Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Koszalin”. Program opracowany został na podstawie przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2021r. „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin” i realizowany będzie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uwagi można składać do 16 czerwca 2021 r. za pośrednictwem ankiety konsultacyjnej:

Ankieta konsultacyjna

  1. drogą pocztową – na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
  2. osobiście – w dniu 9 czerwca 2021 r. siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Zespół ds. Projektów Społecznych i Promocji
  3. w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: programy@mopr.koszalin.pl
  4. za pomocą formularza online – dostępnego na stronie www.koszalin.pl/konsultacje oraz na  www.mopr.koszalin.pl.

.

.

.

Ankieta online: https://forms.gle/1CwK8hmGNQXLXcNk9

Załączniki:

  1. Program Usług Społecznych w Gminie Miasto Koszalin
  2. Krótka prezentacja „Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Koszalin”

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku