Menu główne

Konsultacje społeczne „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społecznością w zkresie usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin”

10.06.2021
Zdjęcie budynku Centrum Usług Społecznych

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Koszalina zaprasza do wyrażenia opinii dotyczących „Diagnozy potrzeb
i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin”.
Diagnoza została przeprowadzona w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest ważnym elementem
w procesie tworzenia w Koszalinie Centrum Usług Społecznych.

Przeprowadzenie diagnozy jest jednym z zadań realizowanych przez centrum usług. Celem diagnozy jest dostarczenie władzom gminy informacji o potrzebach mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz o potencjale usługowym środowiska lokalnego. Badania były przeprowadzane w styczniu i lutym 2021 roku. Diagnoza opracowywana jest raz na 5 lat i stanowi podstawę do opracowywania gminnych programów usług społecznych.

 

Uwagi można składać do 16 czerwca 2021 r. za pośrednictwem ankiety konsultacyjnej:

 

1) drogą pocztową – na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

2) osobiście – w dniu 9 czerwca 2021 r. siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Zespół ds. Projektów Społecznych i Promocji

3) w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: programy@mopr.koszalin.pl

4) za pomocą formularza online – dostępnego na stronie www.koszalin.pl/konsultacje oraz na  www.mopr.koszalin.pl.

Ankieta online: https://forms.gle/8XKceh8hvpueE2Lp8

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku