Menu główne

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka Wytchnieniowa”

23.03.2023
Osoby niepełnosprawne grafika

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka Wytchnieniowa”

Prezydent Miasta Koszalina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 i „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 – świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dla mieszkańców Gminy Miasta Koszalin.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, tel.: 94 348 87 17.

Informacje znajdują się także na stronie: https://bip.koszalin.pl/artykul/1616/6736/otwarte-konkursy-ofert-na-zadania-publiczne

fot. <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/zroznicowana-grupa-osob-niepelnosprawnych-koncepcja-niepelnosprawnosci-niepelnosprawna-postac-na-wozku-inwalidzkim-mezczyzna-i-kobieta-z-bioniczna-proteza-reki-lub-nogi-niewidoma-dziewczyna-z-kijem-i-psem-przewodnikiem-ilustracja-kreskowka-wektor_22273223.htm#query=osoba%20niepe%C5%82nosprawna&position=1&from_view=search&track=ais">Obraz autorstwa upklyak</a> na Freepik

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku