Menu główne

Komputery dla szkół

18.11.2020
Komputer

Kolejne komputery dla szkół

 

Koszalin skorzysta z kolejnego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”. Program będzie realizowany w latach 2020–2024 i jego zadaniem jest pomoc szkołom w zapewnieniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Tym razem 9 szkół średnich otrzyma po 14 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup laptopów.

 

Wysokość  wsparcia

Szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów w wysokości nie wyższej niż 14.000 zł. Wsparcie finansowe jest udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. W ramach dotacji Gmina Miasto Koszalin otrzyma 126.000 zł, udział własny wynosi – 31.500 zł. Całkowity koszt zdania - 157.500 zł.  

 

Harmonogram Programu w roku 2020:

- szkoły wnioskowały  o udział w programie do organów prowadzących – do 27 października br.;

- organy prowadzące składają wnioski szkół do wojewodów – do 29 października br.;

- kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;

- przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r. 

 

Wnioski przez koszaliński samorząd zostały złożone w terminie i  do budżetu miasta powinny wpłynąć 126.000 zł na zakup sprzętu dla następujących szkół:

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois – 14.000 zł,

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego – 14.000 zł,

3) V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema – 14.000 zł,

4) VI Liceum Ogólnokształcące  – 14.000 zł,

5) Technikum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. M.Kopernika – 14.000 zł,

6) Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 7 im. B.Bukowskiego – 14.000 zł,

7) Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkół nr 8 im. T.Kościuszki – 14.000 zł,

8) Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9 im. R.Traugutta – 14.000 zł,

9) Branżowa Szkoła I Stopnia  w Zespole Szkół nr 10 im. B.Chrobrego – 14.000 zł

 

Sprzęt będzie pomocny przy prowadzeniu zdalnego nauczania. Przypomnijmy, że miasto Koszalin skorzystało do tej pory z dwóch innych programów – dzięki którym do szkół trafiło dotychczas ponad 100 laptopów.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku