Menu główne

Katalog " Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie" - nagrodzony!

14.06.2019
Szanowni Państwo,


Z radością informujemy, że katalog "Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie" został wyróżniony nagrodą w konkursie na Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2018

„Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie” to pierwsze wydawnictwo, które w sposób całościowy ukazuje kolekcję sztuki współczesnej zwaną Kolekcją Osiecką. Jest to zbiór gromadzony przez prawie 20 lat, a składa się głównie z darów uczestników Plenerów Osieckich (które odbywały się w latach 1963-81). Kolekcja ta znajduje się pod opieką Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.

Katalog prezentuje reprodukcje wszystkich dzieł znajdujący się w kolekcji, czyli 597 obiektów, wraz z notami katalogowymi (opisem, który zawiera: imię i nazwisko autora, tytuł, wymiary, technikę, numer inwentarzowy nadany przez Muzeum w Koszalinie oraz sposób pozyskania – dar poplenerowy, dar artysty, zakup), notami biograficznymi, które w zwięzły sposób przybliżą sylwetki artystów – uczestników Spotkań Osieckich.

Dodatkowo wydawnictwo zawiera 6 tekstów o kolekcji i Plenerach, tle politycznym i artystycznym, przybliżających czytelnikowi klimat polskiego środowiska artystycznego drugiej połowy XX wieku oraz sposób tworzenia Kolekcji Osieckiej.

Katalog wydany jest w dwóch językach: polskim i angielskim. Tak duża publikacja z pewnością będzie cennym materiałem dla krytyków i teoretyków sztuki, którzy badają zjawiska polskiej sztuki współczesnej, a także dla wszystkich miłośników sztuk pięknych.

Wydawnictwo, kosztujące ok. 78 tys. zł zostało wydane w nakładzie 500 szt. i sfinansowane ze środków:
• Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 40.500 zł
• Miasta Koszalina – 28.200 zł
• Muzeum w Koszalinie – ok. 10.000 zł

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jesteśmy bardzo dumni, że praca nad katalogiem, która zaangażowała tak wiele osób została nagrodzona. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku