Menu główne

Kampania: 16 Dni Przeciw Przemocy

25.11.2021
<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/ludzie'>Ludzie zdjęcie utworzone przez Dragana_Gordic - pl.freepik.com</a>

Od 25 listopada rusza Akcja 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.


W tym okresie każdy mieszkaniec Koszalina może skorzystać z pomocy i wsparcia w następujących miejscach:

1. Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego

al. Monte Cassino 2, III piętro, pok. 309, 310, 302, 326, 327, 328 75 - 412 Koszalin

Konsultacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 01 (pok. 309), 94 316 03 02 (pok. 302)

Kontakt w sprawie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 02 (pok. 302), 94 316 03 01 (pok. 309)

Pomoc pedagogiczna

p. Krystyna Husak

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 14 (pok. 326)

Pomoc Psychologiczna

p. Mateusz Oleś

poniedziałek, wtorek, piątek – godz. 7.00 – 15:30

środa – godz. 7.00 – 12.00

czwartek – godz. 11.00 – 15.30

tel. 94 316 03 19 (pok. 328)

p. Andrzej Błahut

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 27 (pok. 327)

2. Zespół Interdyscyplinarny w Koszalinie

Dyżur telefoniczny przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Ewy Antoszak

tel. 506 260 523 w godzinach od 8.00 do 14.00

Pod w/w telefonem można uzyskać kompleksowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia i pomocy na terenie Koszalina - zarówno dla osób doznających przemocy jak i osób stosujących przemoc.

Poniżej link do Kampanii: Kampania 16 dni!  Po kliknięciu w link opuszczą Państwo stronę koszalin.pl i przejdą na stronę kampanii.

fot. freepik

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku