Menu główne

Jak załatwić sprawę w Urzędzie

02.07.2020
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Jak załatwić sprawę w Urzędzie:

Wnioski, podania, pisma skierowane do Urzędu można:

  1. Wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7,

  2. Wysłać elektronicznie na adres elektronicznej skrytki pocztowej utworzonej na epuap, bądź na adres poczty elektronicznej um.koszalin@um.koszalin.koszalin.pl, bądź na indywidualne skrzynki pocztowe poszczególnych pracowników Urzędu.

  3. Wrzucić do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Urny są dostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek godz. 900 do 1700, wtorek - piątek godz. 715 do 1515. Przy wejściu do Urzędu znajdują się wyłożone formularze najczęściej załatwianych spraw. Wypełniony formularz należy wrzucić do urny, bądź włożyć do koperty i wrzucić do urny. Do składanych wniosków należy dołączyć wymagane załączniki umożliwiające załatwienie sprawy, np. dowód wniesionej opłaty. Proszę o podanie we wniosku danych kontaktowych, w tym również numeru telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

W wyjątkowych przypadkach może wystąpić konieczność osobistego stawienia się w Urzędzie. Wówczas należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu, który ustali termin wizyty w Urzędzie. Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych udostępnione są poniżej.

Odbiór korespondencji zaawizowanej po okazaniu zawiadomienia (awizo).

Przypominamy! Na terenie Urzędu Miejskiego obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek ochronnych! 

NUMERY TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOSZALINIE

Lp.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

Nr telefonu

do wiadomości mieszkańców

1.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

94 348 86 17

2.

Wydział Komunikacji

94 348 86 67

3.

Wydział Nieruchomości

94 348 88 00

4.

Wydział Architektury i Urbanistyki

94 348 87 72

5.

Wydział Spraw Obywatelskich

94 348 87 03

94 348 87 04

94 348 86 97

6.

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

94 348 87 97

7.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

94 348 87 15

94 348 87 77

8.

Wydział Edukacji

94 348 87 25

9.

Wydział Inwestycji

94 348 86 74

10.

Wydział Środowiska

94 348 88 92

94 348 86 92

11.

Wydział Gospodarki Komunalnej

94 348 86 83

12.

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

94 348 39 12

13.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

94 348 88 23

14.

Wydział Finansowy

94 348 87 62

15.

Wydział Księgowości

94 348 87 34

16.

Wydział Informatyki

94 348 87 54

17.

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

94 348 86 14

18.

Urząd Stanu Cywilnego

94 348 88 35

94 348 88 34

19.

Biuro Rady Miejskiej

94 348 86 40

20.

Straż Miejska

986

94 346 09 67

21.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

94 348 39 54

22.

Zespół Radców Prawnych

94 348 88 56

23.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

94 348 88 44

24.

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia

94 348 88 82

25.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

94 342 59 95

26.

Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień

94 348 87 30

27.

Biuro Kontroli

94 348 86 15

28.

Biuro Działalności Gospodarczej

94 348 87 96

29.

Biuro Zamówień Publicznych

94 348 86 55

30.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych

94 348 88 42

31.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

94 348 87 17

32.

Audytor Wewnętrzny

94 348 86 37

34.

BHP

94 348 88 90

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku