Menu główne

Informacja dotycząca stwierdzenia Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków w Koszalinie

11.01.2022
Na zdjęcia lekarz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie potwierdził wystąpienie Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (H5N1) w mieście Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego.  

W związku z powyższym została wyznaczona strefa ochronna 10 km, oznaczona tablicami informacyjnymi na drogach publicznych dla osób wjeżdżających do tej strefy. 

W strefie tej należy zwrócić uwagę na padłe większe ilości ptaków, w szczególności gęsi, kaczek, łabędzi lub innego ptactwa wodnego. W przypadku znalezienia większej ilości padłych ptaków, fakt taki należy zgłosić do Straży Miejskiej lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu podjęcia odpowiednich czynności.  

Należy unikać kontaktu z padłymi ptakami, gdyż wirus H5N1 stwarza również zagrożenie dla ludzi. 

Do czasu odwołania występowania Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (H5N1) na terenie objętym strefą nie należy dokarmiać dzikich ptaków, a ptaki domowe należy karmić w sposób uniemożliwiający dostęp do karmy dla ptactwa dzikiego. 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku