Menu główne

III sesja Rady Miejskiej

17.01.2019
III sesja Rady Miejskiej

PORZĄDEK OBRAD

III sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu 24 stycznia 2019 roku

 

Miejsce obrad:

sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu  z II sesji.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.
  4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1.  w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli:

     - opinia Komisji  Edukacji, Sportu i Turystyki

 2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów:

      - opinia Komisji Spraw Społecznych

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020":

    - opinia Komisji Spraw Społecznych

 4. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Koszalina:

    - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

 5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2019 r.:

      - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 6.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2019-2033:

      - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2019 rok:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 

7.   Interpelacje i zapytania radnych.
8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.   Wolne wnioski i oświadczenia.
10.   Czas dla Rad Osiedli.
11.   Zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku