Menu główne

Grant na doposażenie placówek oświatowych w Koszalinie

19.11.2020
na zdjęciu znajdują się maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji.

Prezydent Koszalina podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę grantową  opiewającą na 1 mln 905 618 złotych, w wyniku której zakupione zostaną  środki ochrony osobistej, sprzęt oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz zrealizowane  inne wydatki związane z walką z COVID-19. Dzięki środkom unijnym doposażone zostaną    żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki edukacyjne w Koszalinie. – W sumie doposażymy 54 placówki oświatowe. Pierwsze zakupy dokonywane przez Urząd Miejski już trafiają do placówek. Cały proces powinien zakończyć się do końca bieżącego roku – informuje prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Miasto pozyskało grant w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

W ramach grantu zakupione zostaną: środki ochrony osobistej, rękawice, kombinezony, fartuchy, dozowniki mydła, urządzenia bezdotykowe do dezynfekcji rąk, oczyszczacze powietrza, przepływowe sterylizatory powietrza, lampy UV-C, myjki ciśnieniowe, dezynfekatory parowe, maty dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe itd.

Pomoc sprzętową otrzymają 54 placówki dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin, w tym: 7 oddziałów Żłobka Miejskiego, 20 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa oraz szkoła branżowa I stopnia, 9 szkół ponadpodstawowych, w tym: 4 licea ogólnokształcące, 5 szkół zawodowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy),  1 placówka oświatowo-wychowawcze (Pałac Młodzieży),  1 placówka opiekuńczo-wychowawcza (Bursa Międzyszkolna).

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku