Menu główne

Dofinansowanie DPS

17.11.2020
Na zdjęciu znajduje się budynek Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras w Koszalinie"

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie to placówka w całości prowadzona przez miasto Koszalin. Samorząd przeznaczył w bieżącym roku 7 mln 722 tysiące złotych na jej funkcjonowanie i całoroczną opiekę nad prawie 90 pensjonariuszami. W związku z pandemią i koniecznością skrupulatnego przestrzegania zaleceń sanitarnych dyrekcja przy współpracy z Prezydentem Miasta Koszalina  dokonała szeregu zabiegów organizacyjnych  i zakupów, które - jak do tej pory - przełożyły się na w miarę normalne funkcjonowanie DPS, który nie został dotknięty masowymi zakażeniami - tak jak to się stało niestety w wielu podobnych ośrodkach w kraju.  Oprócz środków z budżetu miasta Koszalina pomagają w tym wydatnie również inne fundusze pochodzące od: 

 

Wojewody Zachodniopomorskiego 

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 października DPS w Koszalinie otrzymał kwotę
51 735 zł- na realizacje zadań własnych tj. przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w zapewnieniu kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług i opieki, wcześniej na ten cel DPS otrzymał 38,8 tys. złotych. 

 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt „Razem dla DPS” program finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Działanie 2.8 Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w środowisku lokalnym.

Środki przeznaczone na wsparcie DPS w walce z epidemią, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami  z wykluczeniem lekarzy i pielęgniarek

W I rozdaniu ( sierpień) 291 450 zł  (z dodatków do wynagrodzeń skorzystało 75 pracowników)

W II rozdaniu  (listopad)- 190 675 zł (z dodatków do wynagrodzeń skorzystało 67 pracowników)

 

Narodowego Funduszu Zdrowia

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. DPS w Koszalinie otrzymał kwotę  wysokości 56 711,36 zł, m.in. na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz środki ochrony osobistej.

 

Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach Modułu IV programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  DPS w Koszalinie otrzymał dotację w wysokości 44 710, 40 zł. Środki przeznaczono m. in. na zakup środków ochrony osobistej, lampy bakteriobójcze, oczyszczacze powietrza, badania.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku