Menu główne

9. Edycja Programu "Samorząd wspiera MŚP"

28.10.2019
9. Edycja Programu "Samorząd wspiera MŚP"

Miasto Koszalin wzięło udział w ogólnopolskim programie „SAMORZĄD WSPIERA MŚP” organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Ogólnopolski program „Samorząd wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program ten skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom z sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.

Kapituła IX edycji Programu w wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników wyłoniła Laureatów, którzy otrzymali certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne Samorząd Wspiera MŚP. Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest równoznaczne z przyznaniem Prezydentowi (Staroście/Marszałkowi) wyróżnienia i statuetki „Lidera Wspierającego MŚP”.

Miasto Koszalin zostało Honorowym Laureatem 9. Edycji Programu „SAMORZĄD WSPIERA MŚP. ” Znalezienie się w gronie Honorowych Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Miasta w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania przez Miast Koszalin w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter trwały.

Uroczystość wręczania certyfikatów i wyróżnień 9. Edycji Programu odbyła się 16 października br. o podczas spotkania gości Kongresu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Łączny koszt udziału w konkursie i przyznanie przez Kapitułę konkursową certyfikatu wynosi 3 690, 00 zł. brutto.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku