Menu główne

BUDOWA NOWOCZESNEJ SPALARNI W KOSZALINIE

BUDOWA NOWOCZESNEJ SPALARNI W KOSZALINIE

201 milionów złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ITPOK w Koszalinie!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie wraz z Miastem Koszalin planuje budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie, której zadaniem będzie odzysk energii z odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Inwestycja w Koszalinie powstanie dzięki dotacji oraz pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydajność zakładu to 30 tysięcy ton odpadów na rok. Instalacja będzie posiadała moc 12 megawatów. Rocznie wyprodukuje ponad 100 000 GJ energii cieplnej, która w stabilnych stawkach powędruje do mieszkańców Koszalina, a także ponad 18000 MWh rocznie energii elektrycznej zasilającej nasz lokalny system elektroenergetyczny.

Budowa sfinansowana zostanie częściowo poprzez dotację, częściowo – pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 201 230 470,00 zł netto, a planowane źródła finansowania inwestycji to:
· dotacja z NFOŚiGW do 72 220 500,00 zł
· pożyczka z NFOŚiGW do 128 999 970,00 zł
· wkład własny 10 000,00 zł.
Inwestycja będzie realizowana w ramach programu priorytetowego nr 2.1.3 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku