Menu główne

Podstrefa „Koszalin” SSSE

Powierzchnia [ha]
30.4407
Przeznaczenie działki
obiekty produkcyjne, składy i magazyny
Charakter działki
niezabudowana
Właściciel
Gmina Miasto Koszalin
Ulica
Rynek Staromiejski 6-7
Miasto
Koszalin
Osoba kontaktowa
Joanna Piotrkowska-Ciechomska
Telefon
+48 94-348-87-93, +48 504-049-375
Fax
+48 94-34-88-792
Strona
www.koszalin.pl
Adres e-mail
joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl

Opis

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona w 2003 r. na powierzchni 22 ha. Jej obszar był czterokrotnie powiększany: • w 2006 r. o pow. 9,1465 ha (teren został wyłączony ze Strefy z uwagi na wniosek firmy) • w 2007 r. o pow. 59,7859 ha, • w 2012 r. o pow. 23,2591 ha, • w 2015 r. o pow. 45,1205 ha. Teren Podstrefy „Koszalin" SSSE obejmuje obecnie 150,17 ha (po wyłączeniu dróg - 134,00 ha). Miasto Koszalin w ramach RPO działania 1.10 złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin”. Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów o łącznej powierzchni 4,079 ha. W ramach projektu powstanie infrastruktura komunikacyjna w postaci drogi montażowo-eksploatacyjnej z oświetleniem, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa.

Szczegóły oferty

Lokalizacja:

Podstrefa „Koszalin” znajduje się w zachodniej części miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju i przy realizowanej budowie drogi ekspresowej S6.

Podstrefa Koszalin, wszystkie tereny


Powierzchnia:

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych teren Podstrefy "Koszalin" został czterokrotnie poszerzony. Obecnie powierzchnia strefy to ponad 150 ha. Pozostałe tereny do zagospodarowania wynoszą 31,2373 ha. Tereny te są w większości nieuzbrojone. Miasto rozpoczęło uzbrojenie części terenów zlokalizowanych na tzw. Nowej Strefie położonej między ul. Wołyńską a ul. Lechicką. 


Charakterystyka terenów:

Tereny niezabudowane, położone przy drogach lokalnych w przemysłowej dzielnicy, oddalonej 4 km od centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, z dobrym połączeniem z lokalną komunikacją miejską przy ul. BoWiD - ulica ta jest obwodnicą miejską łączącą drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad. Teren znajduje się bezpośrednio przy węźle komunikacyjnym drogi ekspresowej S6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

  • pod obiekty produkcyjne,
  • składy i magazyny
  • oraz usługi. 

Dopuszczalna zabudowa powierzchni działki budowlanej od 50%  do 75%, a wysokość zabudowy nadziemnej na tym terenie  - do 25m.


Przedsiębiorca nabywa w przetargu grunt na własność od Gminy Miasta Koszalin. W całym procesie inwestycyjnym pomoc przedstawiciela Miasta na każdym etapie procesu decyzyjnego i realizacyjnego.


Wykaz inwestorów, którzy zakupili teren Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obecnie trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy zainteresowani są prowadzeniem działalności na tym terenie.


Po więcej szczegółów zapraszamy serdecznie do kontaktu z Wydziałem Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości!!

lub zapraszamy na spotkanie u nas w biurze ul. Młyńska 2 75-007 Koszalin.


MAPY:

"STARA" Podstrefa "Koszalin" SSSE

"NOWA" Podstrefa "Koszalin" SSSE

Mapa Koszalina

Uzbrajane Tereny

 

Mapa

Kliknij aby zobaczyć mapę

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku