Menu główne

Podstrefa „Koszalin” SSSE

Przeznaczenie działki
obiekty produkcyjne, składy i magazyny
Charakter działki
niezabudowana
Ulica
Rynek Staromiejski 6-7
Miasto
Koszalin
Osoba kontaktowa
Joanna Piotrkowska-Ciechomska
Telefon
+48 94 34 88 793
Fax
+48 94 34 88 792
Strona
www.koszalin.pl
Adres e-mail
joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl

Opis

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona w 2003 r. na powierzchni 22 ha. Jej obszar był czterokrotnie powiększany: • w 2006 r. o pow. 9,1465 ha (teren został wyłączony ze Strefy z uwagi na wniosek firmy) • w 2007 r. o pow. 59,7859 ha, • w 2012 r. o pow. 23,2591 ha, • w 2015 r. o pow. 45,1205 ha. Teren Podstrefy „Koszalin" SSSE obejmuje obecnie 150,17 ha (po wyłączeniu dróg - 134,00 ha), przygotowane tereny inwestycyjne są dostępne od 0,3 ha do 4,1 ha. W chwili obecnej realizowany jest projekt unijny pt. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”, który polega na uzbrojeniu 13,4877 ha powierzchni terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Lechicka/Szczecińska wraz z budową niezbędnej sieci infrastruktury technicznej. Powstaną tam uzbrojone tereny wraz z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu jak np. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czy sieci wodociągowej.

Szczegóły oferty

Lokalizacja:

Podstrefa „Koszalin” znajduje się w zachodniej części miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju i przy realizowanej budowie drogi ekspresowej S6.

PLAN MIASTA

STARA STREFA

NOWA STREFA

STARA STERFA UZBROJONE, WOLNE TERENY - MyMaps


Powierzchnia:

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych teren Podstrefy "Koszalin" został czterokrotnie poszerzony. Obecnie powierzchnia strefy to ponad 150 ha. Do zagospodarowania pozostało 6 działek uzbrojonych o łącznej powierzchni 10,7499 ha na tzw. Starej Strefie. Jedna działka o powierzchni ok 0,4 ha przeznaczona pod produkcję, magazyny i usługi zaś pozostałe działki przeznaczone są wyłącznie pod produkcję i magazyny.


Charakterystyka proponowanych terenów:

Tereny niezabudowane, położone przy drogach lokalnych w przemysłowej dzielnicy, oddalonej 4 km od centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, z dobrym połączeniem z lokalną komunikacją miejską przy ul. BoWiD - ulica ta jest obwodnicą miejską łączącą drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad. Teren znajduje się bezpośrednio przy węźle komunikacyjnym drogi ekspresowej S6. Teren przygotowany jest technicznie pod realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.


Przeznaczenie proponowanego terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

 • pod obiekty produkcyjne,
 • składy i magazyny
 • oraz usługi. 

Dopuszczalna zabudowa powierzchni działki budowlanej od 50%  do 75%, a wysokość zabudowy nadziemnej na tym terenie  - do 25m.


Przedsiębiorca nabywa w przetargu grunt na własność od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub od Gminy Miasta Koszalin. W całym procesie inwestycyjnym pomoc przedstawiciela Miasta na każdym etapie procesu decyzyjnego i realizacyjnego.


Wykaz inwestorów, którzy zakupili teren Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obecnie trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami, którzy zainteresowani są prowadzeniem działalności na tym terenie.


Zgodnie z obowiązującym prawem obecnie można uzyskać decyzję o wsparciu na nowe inwestycje.

Na podstawie obowiązujących przepisów, przedsiębiorca na terenie Koszalina może uzyskać następującą maksymalną intensywność pomocy regionalnej:

 • Mały i Mikro przedsiębiorca – 55%,
 • Średni przedsiębiorca – 45%,
 • Duży przedsiębiorca – 35%.

Decyzję o wsparciu przedsiębiorca na terenie Koszalina może uzyskać na 12 lat (zgodnie z Rozporządzeniem  RD z dnia 28.08.2018 w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji §7), a jeśli inwestycja zostanie zlokalizowanie na terenie istniejącej Podstrefy „Koszalin” SSSE to decyzję o wparciu może uzyskać na 15 lat.

Przedsiębiorca chcący ubiegać się o wsparcie musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku, w którym będzie musiał spełnić kryteria ilościowe i jakościowe zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów.


Kryterium ilościowe - minimalne nakłady iwnestycyjne dla firm chcących inwestować w Koszalinie wynosi odpowiednio :

 • 1,6 mln PLN - mikro przedsiębiorcy;
 • 4,0 mln PLN - mali przedsiębiorcy;
 • 16,0 mln PLN - średni przedsiębiorcy;
 • 80,0 mln PLN - duzi przedsiębiorcy.


Kryteria jakościowe  Przedsiębiorca na terenie Koszalina aby uzyskać wsparcie musi uzyskać co najmniej 5 z 10 pktów. Kryteria do spełnienia to:

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE

Inwestycje z sektora przemysłu

Inwestycje z sektora usług

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną

Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualna polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę

Posiadanie statusu MŚP

Posiadanie statusu MŚP

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowania stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Zlokalizowanie inwestycji

Zlokalizowanie inwestycji

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

Podejmowanie działań w zakresie opieki na pracownikiem

Podejmowanie działań w zakresie opieki na pracownikiem


W przypadku gdy Firma ma zezwolenie na prowadzenie działalności lub decyzję o wsparciu nowych inwestycji uzyskuje zwolnienie z podatku dochodowego na terenie Podstrefy "Koszalin". 

Broszura informacyjna str 1Broszura informacyjna str 2Broszura informacyjna str 3Broszura informacyjna str 4

Regulacje prawne dotyczące możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc publiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162 z 2018r.) - link
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) - link
 3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link
 4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
 5. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
 6. Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018r. - link


Po więcej szczegółów zapraszamy serdecznie do kontaktu z Wydziałem Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości!!

lub zapraszamy na spotkanie u nas w biurze ul. Młyńska 2 75-007 Koszalin.


Załączniki:


 

Mapa

Kliknij aby zobaczyć mapę

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku