Menu główne

Kompleks leśny ,,Góra Chełmska"

Powierzchnia [ha]
13.21
Przeznaczenie działki
usługi komercyjne
Charakter działki
niezabudowana
Właściciel
Urząd Miejski w Koszalinie
Ulica
Rynek Staromiejski 6-7
Miasto
75-007 Koszalin
Strona
www.koszalin.pl

Opis

Miasto przeznacza pod zabudowę na cele sportowo-rekreacyjne atrakcyjny teren z uregulowanym stanem prawnym o całkowitej powierzchni 13,21ha, który składa się z dwóch kompleksów o pow.11,50 ha i 1,71ha.

Szczegóły oferty

Inwestycyjną atrakcyjność proponowanych do zagospodarowania terenów stanowi ich lokalizacja w obrębie kompleksu leśnego, najwyższego wzniesienia morenowego, który został uformowany przez Lądolód Skandynawski, (136,1 m.n.p.m) leżącego zaledwie 8km od Bałtyku, Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, którą poświęcił  Ojciec Święty Jan Paweł II podczas VI pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 1 czerwca 1991 r., oraz wieży widokowej (wysokość 31,5m),  z XIX w. z której rozciąga się wspaniała panorama Koszalina i okolic, aż po morze Bałtyckie, a także przebiegające liczne szlaki turystyczne.

Lokalizacja

Góra Chełmska położona w obrębie miasta Koszalina oddalona jest od morza w linii prostej o 8 km. Tereny Góry Chełmskiej podlegają ochronie – położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, a na mocy ustaleń planu miejscowego fragmenty podlegają ochronie konserwatorskiej.

U podnóża Góry, po stronie północnej, przebiega międzynarodowa droga E-28 Berlin-Kaliningrad, prowadząca ze Szczecina do Gdańska.

Charakterystyka nieruchomości

Przedmiotowy teren o całkowitej powierzchni 13,21ha składa się z dwóch kompleksów o pow.11,50ha  i o pow. 1,71ha. Właścicielem  terenu jest Gmina Miasto Koszalin. Propozycja zagospodarowania dotyczy części terenu dla ww. obszarów oznaczonych symbolem 1US i 2US w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXI/230/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie między ulicą Gdańską, granicą lasu komunalnego, ul. Słupską, ścianą lasu Góry Chełmskiej).

Uzbrojenie

Przy terenie kompleksu o pow. 11,50ha w pobliżu ul. Gdańskiej planuje się budowę drogi publicznej z parkingiem. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci  inżynieryjne uzbrojenia terenu w projektowanej drodze publicznej. Dopuszcza się przebieg sieci wodociągowej i energetycznej poza projektową drogą.

Na teren kompleksu o pow.1,71ha, przy ul. Słupskiej dojazd odbywa się z ul. Słupskiej. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci  inżynieryjne uzbrojenia terenu w ul. Słupskiej.

Stan planistyczny

W  planie miejscowym (Uchwała Nr XXI/230/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie między ulicą Gdańską, granicą lasu komunalnego, ul. Słupską, ścianą lasu Góry Chełmskiej), dla proponowanych terenów o łącznej pow. 13,21ha przewidziano przeznaczenie pod usługi rekreacji, sportu i gastronomii, oraz, m.in.  pod lokalizację trwałych obiektów turystycznych, ze wskazaniem: dwóch miejsc pod zabudowę kubaturową, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagosdpodarowania przestrzennego dla obszarów o symbolu 1US i 2US.

Przy zagospodarowaniu terenu Góry Chełmskiej należy uwzględnić istniejące zabudowania i Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, z funkcjonowaniem którego wiąże się rozwijający ruch pielgrzymkowy

Główne atuty inwestycji:

  • lokalizacja w mieście ludzi młodych i w dynamicznym ośrodku gospodarczym Pomorza Środkowego;
  • usytuowanie w pobliży najcenniejszego dziedzictwa kultu religijnego w otaczającym malowniczym kompleksie leśnym;
  • brak podobnych obiektów na terenach sąsiadujących z miastem;
  • dogodne połączenia komunikacyjne;
  • lokalizacja w bliskim sąsiedztwie realizowanego Parku Wodnego;
  • całoroczny ruch turystyczno-pielgrzymkowy na terenie Góry Chełmskiej;
  • oferta kulturalna miasta.

Załączniki do oferty:

Mapa

Kliknij aby zobaczyć mapę

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku