Menu główne

Dni Koszalina 2019: Koncert sekcji CK105

25
05/2019
12:00
Adres wydarzenia: 
Sala widowiskowa CK105 w Koszalinie
Kategoria: 
Imprezy kulturalne

Koncert, który jest prezentacją talentów uczestników zajęć w CK105 w Koszalinie. Z oferty amatorskiego ruchu artystycznego instytucji korzystają dzieci, młodzież i dorośli. Wszyscy rozwijają swoje pasje artystyczne – plastyczne, muzyczne, taneczne bądź aktorskie - pod opieką profesjonalnych instruktorów.

Po wielu miesiącach pracy przychodzi czas prezentacji umiejętności przed publicznością. Dni Koszalina są doskonałą do tego okazją.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku