Menu główne

8. Festiwal Debiutów w Monodramie „Strzała Północy"

09
10/2020
- 11
10/2020
Adres wydarzenia: 
Teatr Propozycji „Dialog”, Domek Kata, ul. Grodzka 2, Koszalin
Organizator: 

Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog”

Kategoria: 
Imprezy kulturalne

Zmieniła się nieco nazwa festiwalu, ale idea jest ta sama. Teatralni soliści-debiutanci zmierzą się w czterech katego-riach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego. O Nagrodzie Głównej zadecyduje publiczność. Rada artystyczna przyzna zaś statuetkę „Strzałę Północy 2020”, Nagrodę Honorową i dyplom „Uwaga Nadzieja” dla pojawiającego się talentu.

Teatr Propozycji „Dialog”/ teatrdialog.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku