Menu główne

Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Tytuł projektu: 
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie: 
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Całkowita wartość projektu: 
100 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 

100 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
100 000,00 PLN
Procent dofinansowania: 
100,0000000000%
Okres realizacji: 
24.04.2020 - 24.10.2020
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkurs grantowy
Opis projektu: 

Zakup 50 sztuk laptopów w ramach projektu ,,Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukcyjnej w systemie kształcenia zdalnego'' niezbędnych do nauki zdalnej. Pozyskany sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. Laptopy będą służyć do prowadzenia nauczania zdalnego i zostaną użyczone potrzebującym uczniom oraz nauczycielom.

Zakładane produkty: liczba uczniów i nauczycieli, którym zostaną użyczone laptopy - 50 osób.

Zakładane rezultaty: liczba szkół, które otrzymały laptopy - 24 szkoły.

Kontakt: 

Urząd Miejski w Koszalinie

WYDZIAŁ EDUKACJI
ul. Adama Mickiewicza 26
75-001 Koszalinie

p. Aldona Czernik
nr tel.: (94) 348 87 22
adres @: aldona.czernik@um.koszalin.pl

p. Arkadiusz Podgórski
nr tel.: (94) 348 87 25
adres @: arkadiusz.podgorski@um.koszalin.pl

Pobierz: 
karta_projektu.pdf (564,69 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku