Menu główne

System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego- etap I

Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz logo Funduszy Spójności Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego- etap I
Nazwa Funduszu: 
Fundusz Spójności
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie: 
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Całkowita wartość projektu: 
25 118 672,59 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
10 069 942,29 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
8 559 450,94 PLN
Procent dofinansowania: 
85%
Okres realizacji: 
04.05.2009 - 12.05.2016
Nr umowy o dofinansowanie: 
POIS.02.01.00-00-001/14-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
25.07.2014
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
Aneks nr 3 - POIS.02.01.00-00-001/14-03 z dnia 30.03.2016r.
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest uporządkowanie i reorganizacja istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze 20 gmin Regionu Środkowego-Pomorskiego.

Projekt obejmuje swoim zakresem dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji polegającej na budowie ZTPO w Koszalinie, umożliwiającą realizację projektu „System gospodarki odpadami ora budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza środkowego – etap II”

Część inwestycyjna projektu została zrealizowana w dwóch lokalizacjach: Stacje Przeładunkowe Odpadów Komunalnych, zachodniopomorskiego, tj. SPOK w Sianowie oraz SPOK Korzyścienku. Mają one za zadnie wyselekcjonowanie frakcji wysokoenergetycznej z przeznaczeniem jej do odzysku energii, a tym samym znaczące ograniczenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku. Zakres projektu obejmował:

1. SPOK Sianów:

a. Instalacja przygotowania wsadu do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych

b. Instalacja mechanicznego przetwarzania wstępnego odpadów,

c. Urządzenie hakowe,

d. Ładowarka przegubowa kołowa wraz z osprzętem dodatkowym,

2. SPOK Korzyścienko:

a. Usługi budowlane w zakresie części biologicznej,

b. Ciągnik samochodowy,

c. Naczepa,

d. Ładowarka,

e. Rozdrabniacz wolnoobrotowy

f. Przesiewacz bębnowy obrotowy mobilny.

Zakładane produkty:

Zmodernizowanie zakładów zagospodarowania odpadów – 2 szt.

Zmodernizowane zakłady zagospodarowania odpadów w tym: liczba zmodernizowanych sortowni – 2 szt.

Zmodernizowane zakłady zagospodarowania odpadów w tym: liczba zmodernizowanych kompostowni – 2 szt.

Zakładane rezultaty:

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych (z wyłączeniem osób objętych selektywną zbiórką odpadów) – 302 914

Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych ZZO – 45,00%

Moc przerobowa przebudowanych/wyremontowanych zakładów zagospodarowania odpadów – 130,00 tys. ton/rok

Zdjęcia: 
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sianowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sianowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sianowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sianowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sianowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sianowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Korzyścienku  (Miejski Zaklad Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.)
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Korzyścienku  (Miejski Zaklad Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.)
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Korzyścienku  (Miejski Zaklad Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.)
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Korzyścienku  (Miejski Zaklad Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.)
Kontakt: 

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Tel.: 94 348 87 98
e-mail: zenon.taterka@um.koszalin.pl

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (144,13 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku