Menu główne

Staże Elektroników

Tytuł projektu: 
Staże Elektroników
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci
Działanie: 
3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Całkowita wartość projektu: 
102 757,90 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
101 221,63 PLN
Wartość dofinansowania: 

101 221,63 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
86 038,30 PLN
Budżet państwa: 
15 183,33 PLN
Procent dofinansowania: 
85 %
Okres realizacji: 
01.11.2013 - 28.02.2015
Nr umowy o dofinansowanie: 
EFS01-2013-1-PL1-LEO01-37105
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
01.11.2013
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Odbycie staży zawodowych za granicą

Partnerzy w projekcie:

Wather-Lemkuhl-Schule Neumüenster


Kontakt: 

Realizator projektu-Zespół Szkół Nr 9 im. R. Traugutta w Koszalinie

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (101,58 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku