Menu główne

Przygody kosmicznego Teda w Europie

Tytuł projektu: 
Przygody kosmicznego Teda w Europie
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie- Comenius
Działanie: 
Partnerski Projekt Comenius
Całkowita wartość projektu: 
20 000 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
20 000 EUR
Wartość dofinansowania UE: 
20 000 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.01.2013 - 01.01.2015
Nr umowy o dofinansowanie: 
2013-1-GB1-COM06-25022 4
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
04.02.2016
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia ze szkołami z różnych krajów, wzbogacenie warsztatu nauczycieli o nowe metody pracy w szczególności z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, uczenie się szacunku do osób odmiennych kulturowo i o specjalnych potrzebach.

Stanowi sposobność rozwoju wielu kompetencji uczniów i nauczycieli, poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki, matematyki, historii, języka angielskiego, sztuki, muzyki, geografii, zdrowej rywalizacji w sporcie.

Projekt ma za zadanie pobudzanie zainteresowań szeroko pojętą kulturą. Misie- maskotki są pomocą dydaktyczną w inspirowaniu i motywowaniu uczniów do nauki nie tylko języka angielskiego.

Nowoczesna technologia informatyczna służy do bieżącego komunikowania się uczniów i nauczycieli oraz realizowania zadań projektu. Uczniowie mają również możliwość zawarcia nowych przyjaźni z dziećmi z krajów partnerskich, mogą zrozumieć siebie nawzajem oraz lepiej poznać swoją historię, kulturę.

Partnerzy w projekcie:

  1. Wielka Brytania (Szkocja),
  2.  Grecja,
  3. Włochy,
  4. Cypr,
  5. Turcja,
  6. Czechy,
  7. Bułgaria,
  8.  Rumunia – 2 szkoły,
  9.  Hiszpania
Kontakt: 

Realizator projektu-Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 w Koszalinie

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (120,26 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku