Menu główne

Przemoc środowiskowa – mediatorzy w szkole bez przemocy

Tytuł projektu: 
Przemoc środowiskowa – mediatorzy w szkole bez przemocy
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie- Comenius
Działanie: 
Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół
Całkowita wartość projektu: 
15 000 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
60 345,46 PLN
Wartość dofinansowania: 

60 346,50 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
15 000 EUR
Okres realizacji: 
01.08.2009 - 31.07.2011
Nr umowy o dofinansowanie: 
2009-1-DE3-COM 06-05 8312
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
01.09.2009
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt miał na celu wnikliwą analizę problemu występowania przemocy i agresji wśród młodzieży szkoły. Podejmowane działania projektowe miały na celu uświadomienie uczniom, nauczycielom, a także rodzicom ważnego problemu agresji i przemocy występującej wśród uczniów. Poza tym, wspólne wypracowanie ,metod i technik zapobiegania tym niebezpiecznym zachowaniom, które niewątpliwie psują atmosferę i bezpieczeństwo w placówce. Główny nacisk został położony na przekazanie uczniom wiedzy na temat psychologicznych aspektów agresji oraz technik radzenia sobie z przemocą i zapobieganie eskalacji konfliktów.

Działania, które prowadziliśmy zmierzały do poprawy sytuacji w szkole. Miały na celu wskazanie młodzieży pozytywnych sposobów i technik hamowania i rozładowania agresji, a także miały pokazać uczniom formy atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Partnerzy w projekcie:

  1. Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg – NIEMCY
  2. Koprubasi Cok Programli Lisesi Manisa - TURCJA


Kontakt: 

Realizator projektu-Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (120,28 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku