Menu główne

Przegląd Zespołów Śpiewaczych Złota Jesień – Rok Seniora

Tytuł projektu: 
Przegląd Zespołów Śpiewaczych Złota Jesień – Rok Seniora
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Europejska Współpraca Terytorialna
Działanie: 
Interreg IV A 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 
6 178,48 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
6 178,48 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
5 865,85 PLN
Procent dofinansowania: 
94,94%
Okres realizacji: 
02.11.2012 - 31.01.2013
Nr umowy o dofinansowanie: 
FMP-2012-110
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
07.11.2012
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Organizacja przeglądu śpiewaczego, umożliwiającego prezentacje dorobku artystycznego ludzi trzeciego wieku z regionu koszalińskiego i partnera niemieckiego z Neubrandenburga. Celem projektu jest popularyzacja folkloru, aktywizacja seniorów, propagowanie partnerstwa transgranicznego poprzez wspólne działania kulturalne.Pobierz: 
zlota_jesien.pdf (108,90 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku