Menu główne

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół

Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion
Całkowita wartość projektu: 
1 724 505,67 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
1 687 164,16 PLN
Wartość dofinansowania: 

1 687 164,16 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
1 434 089,53 PLN
Budżet państwa: 
253 074,63 PLN
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.07.2009 - 31.05.2015
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-POIG.08.03.00-32-029/09-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
30.09.2009
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
UDA-POIG.08.03.00-32-029/09-04 z dn. 16.03.2015 roku
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt został podzielony na trzy edycje (co roku każda – 2010, 2011 i 2012). Odbiorcami końcowymi jest grupa 150 uczniów (po 50 na każdą z edycji), począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum włącznie, pobierających stypendia socjalne, wykazujących się jednocześnie najlepszymi wynikami w nauce. Projekt wspomaga tą grupę społeczna, z racji pobieranej przez nich nauki i potrzeby stałego i szerokiego dostępu do różnych źródeł wiedzy. Jednym z takich źródeł jest Internet.

Każdy uczeń wyłoniony w wyniku naboru otrzymał bezpłatnie:
- zestaw komputerowy z drukarką
- oprogramowanie biurowe i antywirusowe
- dostęp do internetu
- konserwację i serwis zestawów komputerowych
- szkolenia z obsługi komputera, oprogramowania i Internetu

MULTIMEDIA

1. Film promujący projekt

2. Forum projektów z działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 17. Konferencji "Miasta w Internecie" - Gdańsk (19-21.06.2013 r).

3. Gala Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Warszawie (09.12.2013 r,). Galę zorganizowano z okazji wręczenia nagród za najlepszy projekt realizowany w ramach działania 8.3 POIG - Innow@cyjnie, Kre@tywnie Spr@wnie. Koszalin zajął 3 miejsce ;)

Część 1

 Część 2

 Część 3

 Część 4

 Część 5

 Wywiad z Panem Tomasz Sobierajem

4. Targi CeBIT 2013 w Hanowerze

5. Relacje ze stoisk projektów e-administracji wystawianych na targach Infostrada 2013 w Lublinie

6. Film promujący I Edycję projektu

7. Film promujący II Edycję projektu


Zdjęcia: 
Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” – konkurs na najlepszy projekt JST realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion zorganizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Małgorzata Olszewska i Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. Planowania i Cyfryzacji Tomasz Sobieraj. 9 grudnia 2013 roku
Promocja projektu na targach Infostrada w Lublinie. 19-21 listopada 2013 roku
Promocja projektu na międzynarodowych targach teleinformatycznych CeBIT w Hanowerze. 5-9 marca 2013 roku
Wizyta u beneficjenta projektu
Oficjalne wręczenie zestawów komputerowych beneficjentom przez Prezydenta Piotra Jedlińskiego
Nagroda za realizacje projektu przyznana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w kategorii Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu - Złota @2013
Dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” – konkurs na najlepszy projekt JST realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion zorganizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zastępca Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji Tomasz Sobieraj odbiera nagrodę przyznaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w kategorii Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu - Złota @2013
Uroczyste rozstrzygniencie konkursu rysunkowego "Otwarci na Świat – Internet w naszym domu” 2015 rok
Praca Aleksandra Kuleszy, która zwyciężała w konkursie „Otwarci na świat – Internet w naszym domu” 2015 rok
Praca Julii Michalak, która zwyciężała w konkursie „Otwarci na świat – Internet w naszym domu” 2015 rok
Praca Karola Stępniewskiego, która zwyciężała w konkursie „Otwarci na świat – Internet w naszym domu” 2015 rok
Kontakt: 
WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

tel. 94 348 87 98

mail. zenon.taterka@um.koszalin.pl

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (84,71 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku