Menu główne

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina

Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 
Działanie 8.3
Całkowita wartość projektu: 
2 058 835,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
1 809 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 

1 809 400,00 PLN

Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.03.2014 - 31.12.2014
Nr umowy o dofinansowanie: 
POIG.08.03.00-32-090/09-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
09.09.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców miasta poprzez utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do internetu    w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych oraz instytucjach użyteczności publicznej takich jak biblioteki czy szkoły.

W  ramach realizacji projektu:

- 30 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych otrzymało zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz osprzętem umożliwiającym korzystanie z multimediów (głośniki, kamerki);

- Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz 10 jej filii otrzymały 55 zestawów komputerowych  oraz po 1 drukarce na każdy budynek;

- 28 szkół otrzymało 102 zestawy komputerowe oraz po jednej drukarce, które zostały zainstalowane w specjalnie wykonanych dla tego celu pomieszczeniach – info-kioskach;

- do komputerów użytkowanych w ramach projektu na bieżąco dostarczany jest internet

- komputery są ubezpieczone, serwisowane i poddane stałemu nadzorowi technicznemu

- projekt zakłada aktualizację oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz modernizację komputerów przekazanych osobom niepełnosprawnym.

MULTIMEDIA

1. Film promujący projekt

2. Forum projektów z działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 17. Konferencji "Miasta w Internecie" - Gdańsk (19-21.06.2013 r).

3. Gala Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Warszawie (09.12.2013 r,). Galę zorganizowano z okazji wręczenia nagród za najlepszy projekt realizowany w ramach działania 8.3 POIG - Innow@cyjnie, Kre@tywnie Spr@wnie. Koszalin zajął 3 miejsce ;)

Część 1

 Część 2

 Część 3

 Część 4

 Część 5

 Wywiad z Panem Tomasz Sobierajem

4. Targi CeBIT 2013 w Hanowerze

5. Relacje ze stoisk projektów e-administracji wystawianych na targach Infostrada 2013 w Lublinie

Kontakt: 

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Tel.: 94 348 88 72

email: adam.sawicki@um.koszalin.pl

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (319,63 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku