Menu główne

Przebudowa Rynku Staromiejskiego

Logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Przebudowa Rynku Staromiejskiego
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
5.1 Infrastruktura Turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Całkowita wartość projektu: 
19 186 922,40 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
17 563 619,02 PLN
Wartość dofinansowania: 

11 187 383,55 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
11 187 383,55
Procent dofinansowania: 
63,6963460780%
Okres realizacji: 
06.08.2013 - 22.01.2015
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.05.01.01-32-004/13-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
17.01.2014
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Realizacja projektu ma na celu poprawę istniejącej infrastruktury turystycznej miasta Koszalin – Rynku Staromiejskiego oraz części Parku Książąt Pomorskich w okolicach Amfiteatru Koszalińskiego. Utworzona na terenie Rynku scena i galeria wystawowa umożliwią całoroczne organizowanie imprez masowych, koncertów i wystaw. Powstały lokal gastronomiczny wraz z ogródkiem będzie spełniał funkcje posilenia, odpoczynku i spotkań towarzyskich dla okolicznych mieszkańców i turystów. Przebudowa elewacji Ratusza podniesie estetykę Rynku. Zagospodarowanie terenu Parku Książąt Pomorskich podkreśli  i poprawi jego rolę w relacji przestrzennej i funkcjonalnej z pobliskim obiektem Filharmonii Koszalińskiej, Centrum Kultury, tzw. Pomnikiem „Muzykantów” oraz pomnikiem „Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy”.


Zdjęcia: 
Ośnieżony fragment placu na Rynku Staromiejski przed budynkiem Ratusza
Rynek Staromiejski w trakcie prac budowlanych wraz z z elementami ciężkiego sprzętu robotniczego i maszyn budowlanych w tle.
Rynek Staromiejski w trakcie prac budowlanych widziany z wysokości budynku Ratusza
Rynek Staromiejski tuż przed rozpoczęciem budowy.
Przygotowywanie terenu na Rynku Staromiejskim pod przeniesienie pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy"
Przygotowywanie terenu na Rynku Staromiejskim pod przeniesienie pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy"
Przygotowywanie terenu na Rynku Staromiejskim pod przeniesienie pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy"
Przygotowywanie terenu na Rynku Staromiejskim pod przeniesienie pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy"
Momen wzniesienia pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy" przez dźwig
Przygotowywanie terenu na Rynku Staromiejskim pod przeniesienie pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy"
Momen wzniesienia pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy" przez dźwig
Momen wzniesienia pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy" przez dźwig
Przygotowanie pomnika do przejazdu.
Prace budowlane na Rynku Staromiejskim
Budowa fundamentów pod Budynek wielofunkcyjny
Rynek Staromiejski w trakcie prac budowlanych
Stan prac na Rynku Staromiejskim w miesiącu marcu 2014 r.
Stan prac na budową budynku wielofunkyjnego na Rynku Staromiejskim w marcu 2014 r.
Fragment placu na Rynku Staromiejskim w trakcie prac budowlanych.
Wizualny projekt przebudowy Rynku Staromiejskiego w Koszalinie
Nocny pokaz fontann na Rynku Staromiejskim
Nocny pokaz fontann na Rynku Staromiejskim
Pokaz fontan przy świetle dziennym na Rynku Staromiejskim
Rynek Staromiejski po przebudowie wraz z pokazem fontann
Wręczenie Nagrody Honorowej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszą przestrzeń publiczną województwa zachodniopomorskiego zrealizowaną w 2014 roku.
Kontakt: 
WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIOALNEJ

tel. 94 348 87 98

mail. zenon.taterka@um.koszalin.pl

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (349,92 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku