Menu główne

Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy

Tytuł projektu: 
Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci
Działanie: 
Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się
Całkowita wartość projektu: 
61 196 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
61 196 EUR
Wartość dofinansowania: 

61 196 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
61 196 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.09.2013 - 31.05.2015
Nr umowy o dofinansowanie: 
2013-1-PL1-LEO01-37192
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
26.07.2013
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Uczestnikami projektu są uczniowie klas III Technikum Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół Nr 8 w Koszalinie, kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Projekt przewiduje odbycie 4-tygodniowych praktyk uczniowskich w Wielkiej Brytanii, w dwóch grupach 10-osobowych pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych z dziedziny fryzjerstwa uczącego w szkole macierzystej oraz przedstawicieli organizacji goszczącej. Czas trwania praktyk oraz ich program są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkolnego planu nauczania w zawodzie- technik usług fryzjerskich. Praktyki zagraniczne w ramach projektu Leonardo da Vinci są traktowane jako zajęcia objęte programem szkoły i realizowane w kraju.

Ogólnym celem projektu jest promowanie wśród przyszłych fryzjerów mobilności na europejskim rynku pracy.

Zagraniczne praktyki potwierdzone certyfikatami i dokumentem Europass- Mobilność, stanowić będą innowacyjne rozwiązanie edukacyjne, w wyniku którego uczniowie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, według nowoczesnych standardów. Zwiększą tym samym swoje szanse na zatrudnienie. Nabyte za granicą nowe doświadczenia zawodowe, wynikające z różnic prawnych, ekonomicznych, językowych i kulturowych, w przyszłości przełożą się na łatwość w adaptacji do warunków życia i pracy w krajach UE.

Projekt wynika ze zdefiniowanych przez Radę Pedagogiczną, lokalnych pracodawców i instytucji zawodowych potrzeb przyszłych absolwentów: poznanie realiów i wymagań europejskiego rynku pracy, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, tj.: zdobycie nowych i utrwalenie posiadanych umiejętności praktycznych, poznanie nowych technik, technologii i trendów w zawodzie fryzjer, sprawdzenie umiejętności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Praktyki odbędą się w miejscowości Portsmouth w Wielkiej Brytanii w terminach:

I grupa 16.03.2014 r.- 12.04.2014 r.

II grupa 01.03.2015 r.- 28.03.2015 r.

Kontakt: 

Realizator projektu -Zespół Szkół Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (106,54 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku